Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde bulunan Yozgat Belediyesi Kazım Dönmez Konağı rölöve, yenileme ve restitüsyon projeleri ORAN Kalkınma Ajansınca doğrudan faaliyet desteği  kapsamında desteklendi.

Oran Kalkınma Ajansının mali desteği ile hazırlanan tarihi konağın rölöve, resterasyon ve restitüsyon projeleri ile mühendislik projeleri Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. 

Yozgat Belediyesi tarafından kamulaştırılan Kazım Dönmez Konağı, ORAN kalkınma ajansınca da proje hizmet bedeli desteği sağlanarak tarihe sahip çıkma adına önemli bir katkı sağlandı.