Türkiye genelinde buğday üretiminde 4.sırada yer alan Yozgat'ta kaliteli buğday üretimi açısından süne ile mücadeleye bu senede ağırlık verilecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, "Bitki Sağlığı ve Karantina Programı ve Prensipleri" gereğince, Yozgat'ta bulunan kışlaklarından ergin süneler İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince toplandı. Toplanan ergin süneler, Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde bulunan Parazitoit Üretim merkezine gönderilerek, merkezde üretilen Süne Parazitoitleri doğaya bırakılacak. Bu yöntem ile doğaya zarar verebilecek kimyasallar kullanılmadan süneye karşı etkin biyolojik mücadele yapılacak.

Bu projeyle birlikte süneye karşı mücadelede görev alacak teknik personelin eğitimi amacı ile, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konu uzmanları tarafından, Yozgat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı salonunda "2016 Yılı süne mücadelesi konulu eğitim toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Çorum'dan 25 teknik personel ile Yozgat il ve ilçe müdürlüklerden, süne mücadelesinde görev alacak 61 teknik personelle birlikte toplam 86 teknik personel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, katılım için teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Hububat alanlarının önemli bir zararlısı olan süne verimi azaltmakla kalmamakta kalitede de önemli kayıplara sebebiyet vermektedir. İlimiz ülkemizdeki 4. büyük hububat ekim alanına sahip olması süne mücadelesi çalışmalarını daha da önemli kılmaktadır. Sadece verimi değil kaliteyi de arttırarak, insanımıza kaliteli ve güvenli gıda teminindeki çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. Müdürlüğümüz olarak mücadele çalışmalarımızı hassasiyetle devam ettireceğiz" dedi.

Toplantıda Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden konu uzmanı tarafından, sünenin tüm yaşam döneminde yapılacak sürveyler ve mücadele konusunda tüm teknik personele eğitim verildi. Süne Mücadelesi çalışmaları kapsamında, Yozgat'ta 22 Sürvey ekibi ile birlikte, 1 kontrol ekibi olmak üzere, toplam 23 ekiple 13 ilçede 342 köyde, 61 teknik personelle 2.500.000 dekarlık alanda Sürvey yapılacak.