Yozgat Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Yozgat Şehir Hastanesinde; 2017-2018 öğretim yılında hastanede staj yapacak olan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Özel Darüşşifa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4.sınıf öğrencilerine, hastaneye uyum sağlamaları, ortak bir dil oluşturulması, oluşabilecek kaza ve sorunlara mümkün mertebe mahal verilmemesi, öğrencilerin hastalarla ve personellerle olan iletişimlerini kuvvetlendirmek amacıyla, hastanenin konferans salonunda, hastane içi oryantasyon, el hijyeni, eldiven kullanımı, hastane enfeksiyonları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, ulusal renkli kodlar, sigara ve zararları, güvenli ilaç uygulamaları, hasta hakları ve iletişimi, çalışan güvenliği, atık ayrıştırma, kesici delici alet yaralanmaları, hasta bilgilerinin güvenliği ve mahremiyeti, izolasyon figürleri ve önlemleri konulu eğitimler, birim sorumluları tarafından verildi.

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada; "Yönlendirme, kılavuzluk etme anlamlarını taşıyan oryantasyon kelimesi; yeni başlayan çalışanların işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmeleri, düşünsel ve/veya bedensel becerileri kazanmaları, bu şekilde en kısa zamanda kendilerini önemli hissederek kuruma aidiyet hissinin oluşması, işe ve kuruma uyumlarının sağlanması amaçlanır. Aynı zamanda çalışanın aktarılan bilgilere uyup uymadığı denetlenerek, sorular sorularak, hataları düzeltilerek hem işi öğrenmesi hem de eğitilmesi amaçlanır. İşletmelerde mevcut düzenin devamı, kurumsal hafızanın korunması ve gelişim için oryantasyon eğitimleri büyük önem taşır. Bizler sadece çalışanlarımıza değil staj yapan öğrencilerimize de oryantasyon eğitimleri vererek, staj yaptıkları birimleri gezdirip, hastaneye bir an önce uyum sağlamaları için çaba göstermekteyiz. 2017-2018 eğitim yılı stajyer öğrencilerimize hayırlı olsun, ilerde meslek hayatlarında şimdiden başarılar dilerim" dedi.