Sorgun Gençlik Derneğinin ortak olduğu İspanya UCAM Üniversitesi tarafından Erasmus + Spor Programı kapsamında hazırlanan "SPIIS - SPort, Inclusion and Interculturality in Society" isimli Spor projesi kabul edildi.

İspanya UCAM Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan projeye Türkiye’den Sorgun Gençlik Derneği, İtalya’dan Associazione Alplurale kurumu ortaklık yapmakta. Projenin toplam süresi 12 ay. 12 ay boyunca 3 ülkede farklı zamanlarda toplantılar, seminerler ve anket gibi çalışmalar yapılacak. SORGED'i temsilen 1 Proje Koordinatörü ve 1 Spor Eğitmeni proje faaliyetlerine katılım sağlayacak.

Son zamanlarda başta Avrupa Birliği olmak üzere dünya gündeminin en önemli başlıklarının başında göçmen krizi gelmekte. Özellikle Suriye’deki iç savaşın sınır tanımaz bir hal alarak buradaki insanların Avrupa’nın kapılarına dayanmaları ve her geçen gün yeni bir insanlık dramına sahne olması krizin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne sermekte. Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan 4 milyonu aşkın Suriye`linin, 3 milyona yakını ise oldukça zor koşullar altında Türkiye’de yaşamakta.

Bu proje ile mültecilerin, spor faaliyetleriyle sosyal hayata katılımını, uyumunu sağlamayı ve toplumsal hayata adapte olabilmeleri kolaylaştırmayı, 2. nesil genç göçmenlerin yerelde yaşayan gençlerle sosyal içerme ve kültürel entegrasyon ile ilgili iyi uygulamaları teşvik etmeyi ve değiştirmeyi amaçlamakta.

Proje kapsamında 3 ülkede, toplamda 5 toplantı yapılacak. Bu toplantılarından ilki 9-10 Şubat 2017 tarihleri arasında İspanya’da yapıldı. Bundan sonraki faaliyetlerimiz ise şöyle; 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında İtalya’da, 04-05 Temmuz 2017 tarihleri arasında Sorgun’da, 20-21 Eylül 2017 tarihleri  arasında İspanya’da, son olarak 09-10 Kasım 2017 tarihleri arasında İspanyada projenin kapanış toplantısı yapılacak.

Proje kapsamında her ülke kendi bölgesinde mültecilerin sorunlarına ve sosyal uyumların entegrasyonuna yönelik anket uygulayacak. Bu anketlerin sonuçları toplantılarda  analiz edilecek. Spor yoluyla 2. nesil göçmenlerin entegrasyon ve sosyal uyumlarına yönelik hazırlanan anketler ilgili paydaşlara okullar / üniversiteler, spor kulüpleri gibi kurumlara gönderilecek. Proje sonunda hazırlanan tüm anket sonuçları ve analizleri kurumların yapacakları araştırma ve çalışmalarda mültecilerin güncel ve genel durumlarını analiz etmede ve onların durumlarını anlamalarına yardımcı bir kaynak olacak.