Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi’nin kamuoyuna ilan edilme aşamasına gelmesi nedeniyle, Kongre Organizasyon Komitesi tarafından Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey nezdinde bir bilgilendirme brifingi verildi. 

Brifing kapsamında Kongre Genel Koordinatörü İ.İ.B.F. Dekan V. Prof. Dr. Mustafa Saçmacı ile Yürütme ve Organizasyon Komitesi Başkanı ve Dergi EditörüDoç. Dr. Yunus Yoldaş ve Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Osman Gökhan Hatipoğlu tarafından son aşamaya gelen kongre hazırlıkları ve duyuru sürecine ilişkin bilgi sunuldu. 

Ayrıca, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Mart 2018 tarihinde “Türkiye’de Siyasal Hayat ve Kurumlar” ana temasıyla yayın hayatına başlayacak olan Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi’nin de tanıtımı yapıldı. Rektör Karacabey her iki bilimsel etkinliğin üniversitede sosyal bilimlerin gelişmesi ve Yozgat’ın tanıtımı için son derece yararlı olacağını ve katkı sağlayacağını belirtti. Rektör Karacabey kongre ve dergi ile ilgili istişare ve desteklerini Organizasyon Komitesi’ne ifade ederek, Kongrenin ulusal ve uluslararası akademik çevrelere, ilgili kurumlara ve medyaya duyurulması ve Kongre takviminin başlatılması talimatını verdi.

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Başkanlığında bu yıl ilki düzenlenecek olan “Bozok 1. Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi”ne ilişkin Kongre Genel Koordinatörü İ.İ.B.F. Dekan V. Prof. Dr. Mustafa Saçmacı şu bilgileri verdi: “Bozok 1. Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanının katılımı ile 24-26 Ekim 2018 tarihleri arasında üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Ulusal ve uluslararası akademi dünyasından bilim insanları ve farklı alanlardan katılımcıların bilimsel tebliğ ve çeşitli akademik etkinlikler ile yer alacağı kongrenin ana teması ‘Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler’ olarak belirlendi.

Kongre kapsamında Siyasi, İktisadi ve Küresel krizler; teorik ve alan araştırmaları temelinde ele alınacağı gibi, ülkeler bazında, yerel, bölgesel ve global ölçekte tartışılacak. Kongrede ele alınacak konular ışığında günümüz ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunularak, topluma, karar vericilere ve akademik camiaya katkıda bulunulması hedeflenmektedir.” 

Uluslararası kongre ile birlikte tanıtımı yapılan diğer önemli akademik faaliyeti olan Türkiye Siyaset Bilimi (Turkish Journal of Political Science) Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olarak Türkçe-İngilizce ve Almanca dillerinde yayınlanacağı bilgisini veren Organizasyon Komitesi Başkanı ve Dergi Editörü Doç. Dr. Yunus Yoldaş; “Dergide çok geniş bir hakem, bilim ve danışma kurulu denetiminde, siyaset biliminin her alanında ve sosyal bilimlerin bu kapsamında sınırlandırılan alt disiplinlerinde yapılacak çalışmalara yer verilecek. Her sayısı farklı bir ana tema ile yayınlanacak olan derginin yılda 2 kez Mart ve Eylül aylarında elektronik ve basılı olarak yayınlanarak Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi ile bilimsel ve akademik çalışmaların desteklenmesi ve teşvik edilmesi amaçlanmaktadır” dedi.