Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen "Sivil Toplum ve Gönüllü Yönetimi Eğitimi" 21-24 Nisan 2018 tarihleri arasında Sorgun'da gerçekleştirildi.

Bu Eğitim programı ile 18-30 yas arası hedef kitlenin örgütlenme, sivil toplum bilinci, örgütlenme çeşitleri, gönüllülük bilinci konularında farkındalık kazanarak; aktif vatandaş olarak gönüllü faaliyetlere katılım oranlarının arttırılması amaçlandı.

Eğitim programında katılımcılar tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlanacak. Gönüllülük ve sivil toplum konusunda farkındalık kazanarak ve gençler toplumsal sorunların çözümüne yönelik STK’larda gönüllü olarak projeler geliştirme konusunda motivasyon kazandılar.

Eğitimde, takım çalışması & iletişim, sivil toplum sözlüğü, sivil toplum nedir? Sivil toplum çalışma alanları, STÖ nedir? STÖ türleri, gönüllülük nedir, yerel ihtiyaç analizi, hedef oluşturma & planlama ve dernek eylem planı oluşturma gibi konularda eğitim verildi.

Bu tür faaliyetler Gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımı, kişisel gelişimlerinin yanı sıra toplumsal bütünleşmelerini sağlayarak gençleri katılımcılık alanında aktif hale getirmektedir.

Günümüzde Gençlerin bir Sivil Toplum kurulusuna üye olmaları oldukça önemlidir. Çünkü artık iş mülakatlarında üye olunan sivil toplum kuruluşlarının sorulduğu görülmektedir. Gönüllülük hem şirketlerin hem de sivil toplum kuruluşlarının gündeminde giderek daha fazla yer buluyor. Şirketler ve sivil toplum kuruluşları (STK) arasında kurulan işbirliklerinde çalışanların gönüllü olarak katkı sunmaları ve uzmanlıklarını paylaşmaları her iki tarafa da fayda sağlayan sürdürülebilir işbirliklerinin kurulmasında önem taşıyor. 

Gönüllülük, bireylerin hem kişisel gelişimlerine hem de profesyonel yaşamlarındaki liderlik, motivasyon, duyarlılık, değişime açıklık, ekip çalışması, yaratıcılık, organizasyon ve iletişim becerisi, sorumluluk alma gibi yetkinliklerinin artırılmasına da katkı sağlıyor. Bunların yanı sıra iş ve özel hayatları arasında topluma yakın olmalarını ve bir anlamda yaşamla bağlarını koruyabilmelerini de destekliyor. Böylelikle bireylerin iş ve sosyal yaşam dengesini kurmaları kolaylaşırken, buna olanak sağlayan şirketler ve çalışma ortamları sayesinde aidiyetleri de artıyor.

Sorgun Gençlik Derneği Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz

Sorgun Gençlik Derneği Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, bu eğitim programı ile 18-30 yas arası hedef kitlenin örgütlenme, sivil toplum bilinci, örgütlenme çeşitleri, gönüllülük bilinci konularında farkındalık kazanarak; aktif vatandaş olarak gönüllü faaliyetlere katılım oranlarının arttırılması amaçlandığını belirtti.

Sorgun Gençlik Derneği Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Eğitim programında katılımcılar tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlanacak. Gönüllülük ve sivil toplum konusunda farkındalık kazanarak ve gençler toplumsal sorunların çözümüne yönelik STK’larda gönüllü olarak projeler geliştirme konusunda motivasyon kazandılar.

Eğitimde, takım çalışması & iletişim, sivil toplum sözlüğü, sivil toplum nedir? Sivil toplum çalışma alanları, STÖ nedir? STÖ türleri, gönüllülük nedir, yerel ihtiyaç analizi, hedef oluşturma & planlama ve dernek eylem planı oluşturma gibi konularda eğitim verildi.

Bu tür faaliyetler Gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımı, kişisel gelişimlerinin yanı sıra toplumsal bütünleşmelerini sağlayarak gençleri katılımcılık alanında aktif hale getirmektedir.

Günümüzde Gençlerin bir Sivil Toplum kurulusuna üye olmaları oldukça önemlidir. Çünkü artık iş mülakatlarında üye olunan sivil toplum kuruluşlarının sorulduğu görülmektedir. Gönüllülük hem şirketlerin hem de sivil toplum kuruluşlarının gündeminde giderek daha fazla yer buluyor. Şirketler ve sivil toplum kuruluşları (STK) arasında kurulan işbirliklerinde çalışanların gönüllü olarak katkı sunmaları ve uzmanlıklarını paylaşmaları her iki tarafa da fayda sağlayan sürdürülebilir işbirliklerinin kurulmasında önem taşıyor. 

Gönüllülük, bireylerin hem kişisel gelişimlerine hem de profesyonel yaşamlarındaki liderlik, motivasyon, duyarlılık, değişime açıklık, ekip çalışması, yaratıcılık, organizasyon ve iletişim becerisi, sorumluluk alma gibi yetkinliklerinin artırılmasına da katkı sağlıyor. Bunların yanı sıra iş ve özel hayatları arasında topluma yakın olmalarını ve bir anlamda yaşamla bağlarını koruyabilmelerini de destekliyor. Böylelikle bireylerin iş ve sosyal yaşam dengesini kurmaları kolaylaşırken, buna olanak sağlayan şirketler ve çalışma ortamları sayesinde aidiyetleri de artıyor."