Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı 2015 yılı Teklif Çağrısı döneminde Erasmus + Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Okul eğitimi personel hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı ve bu kapsamda Serpil Akdağ Anadolu Lisesi tarafından sunulan "Nitelikli Öğretmen Kaliteli Eğitim" adlı proje Ulusal Ajans tarafından desteklenmeye layık görüldü.

Ulusal Ajansa sunulan 1916 proje teklifinden 1797 tanesi uygunluk kontrolü kriterlerini karşılayarak içerik değerlendirmesine alındı ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirildi. 88 proje teklifi mevcut bütçe imkânları çerçevesinde desteklenmeye değer bulunurken, Serpil Akdağ Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan proje 1916 proje arasından sıyrılarak başarılı projeler arasında yerini aldı.

Okul eğitimi personel hareketliliği faaliyeti kapsamında hibe desteği kazanan projenin finansman sözleşmesinin imzalandığını ve proje faaliyetlerine başlandığını belirten okul müdürü Doğan Demiröz, hareketlilik sürecinde İsveç’te 11 gün süre ile 10 öğretmenin yapılandırılmış kurs faaliyetine katılacağını bildirdi.

Proje faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan okul müdürü Doğan Demiröz, "Nitelikli bir eğitim için eğitimi etkileyen unsurlarının da kaliteli olması gerekmektedir. Eğitimin kalitesini artıran unsurların başında ise 'Öğretmen Yeterlilikleri' gelmektedir. Öğretmenlerimizin bilişim teknolojileri kullanım yeterliliklerini artırmak amacıyla hazırlanan projemiz, okulumuz eğitim ve öğretim seviyesinde kalite iyileşmelerinin yaşanmasına ve yenilik mükemmelliğinin sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Planlanan faaliyetlerin başarı ile tamamlanmasının ardından öğretmenlerimiz, Bilişim Teknolojisi araçlarını derslerinde aktif olarak kullanabilme, Bilişim Teknolojisi araçlarını kullanarak ders içeriği, etkinlik ve materyal hazırlayabilme, Yeni öğretim tekniklerini öğrenme, kullanabilme ve yeni özgün, pratik bilgiler üretebilme yeterlilikleri kazanacaktır." dedi.