Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, Türkiye'de tarım ve hayvancılığın son yıllarda önemli bir yere sahip olduğun belirterek, bu alanlarda ciddi desteklerin sağlandığı Yozgat'ta tarım ve hayvancılığın bir çalıştayla detaylı olarak masaya yatırılmasının şehrin geleceği adına önemli olduğunu söyledi.

Şenliler, yaptığı açıklama ile 10 Şubat Cumartesi günü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın koordinasyonunda yapılan Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı'nı değerlendirdi.

Dünya ülkelerinin güçlü olmak için artık atom bombası ya da nükleer silah üretmesine gerek olmadığını ifade eden Şenliler; "İyi bir gıda ülkesi iseniz, ileri derecede tarım ürünleri yetiştirebiliyorsanız, stratejik olarak tarımda, hayvancılıkta kendinize yeterli hale gelip de dışarıya da bir takım ihracaat yapabilme noktasındaysınız, siz pek çok stratejik, ileri derecede yüksek teknolojik bilgi ve beceri gereken mataryallarden, sahalardan daha ileri, daha yüksek bir güce sahipsiniz demektir. Çünkü çağımız artık kendi kendine tarımda yeten ülkeler olma noktasında gayret gösteriyor. Tarımın çeşitliliği, tarımın sanayiye entegrasyonu, hayvancılığın sanayiye entegrasyonu Türkiye'nin vazgeçilmez önceliklerinden olmuştur. Yıllarca hedeflenen tarım nüfusunu, hayat standardını artırmak, kendi kendine yeterli hale gelmek ve dışarıya da tarımsal ürün ihraç etmek Türkiye'nin önemli ekonomik politikaların başında gelmektedir" dedi.

Bu gerçekler çerçevesinde Yozgat'ta yapılan tarım ve hayvancılık konulu çalıştayı dikkatle ve takdirle izlediğini belirten Şenliler, Yozgat'a Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde tarımsal yatırımların yapıldığına dikkat çekti.

Şenliler, çalıştayla ilgili izlenimlerini şu şekilde aktardı: "İçinde yaşadığı zaman insan pek çok şeyin farkına varamıyor ama geçtiğimiz 10-15-20 yıllık zaman dilimi ile günümüzdeki tarımsal gelişmelerin karşılaştırılmış şekli, özellikle 2002 yılından başlayan ve 2017 yılına kadar yapılan istitak tablolarının verilerini dikkatlice değerlendirdiğimiz zaman Yozgat'ın tarımsal kalkınmada Türkiye'nin ilk 10 ili içerisine girdiğini görmekteyiz."

Yozgat'ın gelişip, kalkınması ile ilgili öteden beri tarım ve hayvancılığın modernizasyonu, küçük işletmelerin desteklenmesi ve tarımsal bir cazibe merkezi haline getirilmesini dile getirdiğini hatırlatan Selahattin Şenliler; "Yozgat, sanayi yatırımlarının pek olmaması ve özellikle yüksek teknoloji gerektiren yatırımların olmaması, hayvancılık ve tarımın da yıllardan beri babadan görme usüllerle yapılmış olması Yozgat'ımızın göç nedenlerinden bir tanesiydi.

İnanıyorum ki Yozgat, tarım ve hayvancılık açısından bir cazibe merkezi haline getirilebilir. Yozgat'ın yüz ölçümü kadar büyüklüğe sahip ülke olan Hollanda'nın dünyaya gıda maddeleri ihraç ettiğini ve stratejik olarak gıda sanayiini elinde tuttuğunu düşünürsek Yozgat'ın niye bunu yapamıyor olmasını düşünmek gerekir" diye konuştu.  

Şenliler, açıklamasında Yozgat'ta tarım ve hayvancılık alanında yürütmesi gereken politikalara ilişkin tavsiyelerde de bulundu.  

"Ben buradaki tarımsal sülbansiyonların, tarımsal desteklerin rasyonel olması gerektiğini, üretime destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum" diyen Şenliler, şunları kaydetti: "Yani tarla sahibi olanlara, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup da tarla tapusu olanlara destek verilmesinden ziyade, üretilen ürünlerin desteklenmesini, en direk yollarda tarımsal ürünlerle enerji üretiminin teşvik edilmesini ve küçük işletmelerinin vergiden bağışık hale getirilerek desteklenmesini düşünüyorum.

Bu çalıştay Yozgat'ımıza faydalı olmuştur. Katılımcıların sormuş oldukları sorulara dikkat ettiğimiz zaman pek çoğunun bireysel ihtiyaçlara dayanan, kişisel sıkıntıları ile alakalı sorunlar olduğunu gördük. Ama bazı duyarlı üretici birlik başkanlarının, oda başkanlarının, sivil toplum örgütü yöneticilerinin, Yozgat'ın genel anlamda hayvancılık ve tarımla ilgili problemlerine parmak bastığını gördük. Siyasilerimizin ve bürokrasimizin bu konuda not aldığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etmek istiyorum. Yozgat'taki tarım ve hayvancılığı ancak kamusal desteklerle ancak ayağa kaldırabiliriz. Eğer burada bir üretim döngüsü yakalarsa Yozgat niye Türkiye çapında bir hayvancılık merkezi olmasın, tarım merkezi olmasın. Bunu da yapmak mümkündür."