Kamuoyunda "Torba Kanun" olarak bilinen 6704 sayılı Kanun'la şehit anne babalarına da istihdam imkanı getirilmiş, istihdamda 45 yaş şartı, hak sahipleri arasında bu yaşın altında kimsenin bulunmamasına bağlı olarak kaldırılmıştı.

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklerle yönetmelik kanundaki düzenlemelere uygun hale getirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, değişen yönetmenlikle ilgili olarak şu bilgileri verdi. "Buna göre, terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu faaliyetlerinden dolayı vazife malulü sayılanlar ile terör eylemi nedeniyle engelli hale gelenlerin kendisi veya eş veya çocuklarından birisi, eşi ya da çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinin yanı sıra anne ve babasından biri de istihdam edilebilecek.

Aynı düzenleme Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarında görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, babası veya kardeşlerinden birisi için de geçerli olacak.

İstihdam hakkını kullanacak 45 yaşından küçük kimsenin bulunmaması durumunda yaş şartı aranmaksızın eş veya çocuklardan birisi ile anne, baba veya kardeşlerden birisi bu hakkı kullanabilecek."