Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik Kalite ve Yönetim Birim Sorumlusu ve Yozgat Devlet Hastanesi Kalite Birim Sorumluları ile Kalite Standartlarının şehir binasında uygulanabilirliği, eksiklikler, kalite eğitimleri konusunda toplantı yapıldı.

Toplantıda; hasta güvenliği, hasta odaklılık, sağlıklı çalışma yaşamı, süreklilik, etkililik, etkinlik, verimlilik, uygunluk, zamanlılık, hakkaniyet hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar planlandı.

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. İsmail Kurca konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi “Ülkemizde hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla kalite sistemi geliştirilmiştir.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar bünyesinde Sağlıkta Kalite Standartları oluşturulmuştur. Sağlıkta Kalite Standartlarının geliştirimesin de, Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke sağlık sistemi yapısı ihtiyaç ve öncelikleri esas alınmaktadır.

Şehir Hastanemizde de her zaman olduğu gibi kalite standartları en uygun düzeyde uygulanacak, hasta- çalışan güvenliği, memnuniyeti için elimizden geleni yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.