Sanayi Tezleri Para Dağıtıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 farklı programda 80 milyon TL’ye yakın destek veriyor.
Yayınlanma tarihi: 13 Ağustos 2015, Perşembe günü, saat: 09:01

Bakanlığın sunduğu destek programlarından bugüne kadar  Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Hazer yararlandı. Tekno Girişim Sermaye Desteği Programından yararlanan Hazer, 100 bin TL destek aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ağırlıklı olarak AR-Ge projelerine desteklediği progra Türkiye genelinde fazla kullanılamazken Yozgat’ta da hiç kullanılamıyor. Özellikle KOBİ ve sanayi alanındaki yatırımlara yönelik olan bu programlardaki hibe miktarı neredeyse yatırımcının koyacağı paradan fazla. Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Yusuf Şahin, bilimci, KOBİ, ve yatırımcılarına seslenerek programlardan yararlanmalarını istedi.

Destek verilen programlardan Sanayi Tezleri (SAN-TEZ)’i anlatan  Şahin, “Bakanlığımızın desteklemiş olduğu programları kısaca özetlersek, ilk önce Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı, sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır. San-Tez programının hedefleri ise; Akademik bilginin ticarileşmesi, sanayiye  yönelik  Ar-Ge personeli sayısının artırılması, yeni ve yenilikçi şirketlerin yaratılması, sanayimizin rekabet gücünün yükseltilmesi, üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin   kurumsallaştırılmasıdır. Bu programa,firma büyüklüğüne bakılmaksızın tüm işletmeler üniversitelerle beraberce yürütecekleri Ar-Ge ve yenilik projeleri için programa müracaat edebilmektedir. Bütçe desteği de, proje ortağı firma mikro işletme ise, proje toplam bütçesinin en az yüzde 15’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla yüzde 85’i ise Bakanlıkça karşılanır. Proje ortağı firma küçük işletme ise; proje toplam bütçesinin en az yüzde 20’sini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla yüzde 80’i ise Bakanlıkça karşılanır. Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise; proje toplam bütçesinin en az yüzde 25’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla yüzde 75’i ise Bakanlıkça karşılanır. Aylık olarak; proje yürütücüsüne Bin 150, yardımcı araştırmacıya 950TL, yardımcı personele 600TL, tez öğrencisine; herhangi bir kurumda çalışmayan doktora öğrencisi Bin 750 TL, herhangi bir kurumda çalışmayan yüksek lisans öğrencisi Bin 500 TL, herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan doktora öğrencisi 750 TL, herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan yüksek lisans öğrencisi 600 TL. Proje süresi en fazla 24 ay olup, 6 ay ek süre verilebilmektedir. Proje bütçeleri için herhangi bir üst sınır bulunmamakla beraber, projelerin sağlayacağı katma değer dikkate alınarak  desteklenecek projelere karar verilmektedir. Başvurular bir takvime bağlı olmaksızın yıl boyu her ay alınır. 2013 yılı itibariyle Proje Başvuruları ve Diğer işlemler http://biltek.sanayi.gov.tr/  adresinde Bakanlık  Ar-Ge Web Portalı üzerinden yapılamaktadır.” diye konuştu.

50 MİLYON TL’LİK PROGRAM
Bir diğer proje kabul edilen program hakkında bilgi veren Şahin, “Bu destek ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, iş fikirlerini katma değeri yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu destek ile ülkemizde bilgi yoğun ve yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılmasının yanında yüksek eğitimli, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması da sağlanacaktır. Projeye, Örgün öğretim veren üniversitelerin; Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birinden ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce mezun olmuş kişiler.

Girişimci, yukarıda sayılan öğrenim durumunu başvuru sırasında belgelemek zorundadır.  Ayrıntılar için  “Uygulama Usul ve Esaslar” ve “Ön Başvuru ve İş Planı Hazırlama Kılavuzu” incelenmelidir. Programa https://biltek.sanayi.gov.tradresindeki Ar-Ge web portalı üzerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılır. Programın süresi 2023’e kadar olup bütçesi 50 milyon TL, en fazla 500 kişiye kadardır” şeklinde konuştu.

BİRLİK OLAN PARAYI KAPIYOR
25 Milyon TL’lik proje hakkında konuşan Şahin, “Kümelenme Destek Programı; kümeyi bir “olgu” olarak kabul etmekte, kümeye kısıtlayıcı bir tanım getirmekten bilinçli olarak kaçınmaktadır. Bu itibarla, Kümelenme Destek Programının hedefi, bir olgu olan “kümeleri” değil, “kümelenme sürecini” desteklemektir. Bunun yanında, kümelenme sürecine katılan aktörlerin bir bütün içerisinde nasıl bir rol aldıkları, dolayısıyla belirli bir iktisadi değerin oluşmasına nasıl katkı sağladıkları önem taşımaktadır. Kümelenme birlikteliği, küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite zorunlu olmaküzere aşağıdaki kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini de içerebilecek birlikteliktir. Ayrıca, kümenin ana faaliyet alanında yer alan en az yirmi firma söz konusu birliktelik ile işbirliği yapmayı taahhüt etmelidir. Kümelenme birlikteliğinde yer alabilecekler, İl özel idareleri, yerel yönetimler, üniversiteler ve araştırma kurumları, teknoloji geliştirme bölgeleri, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odaları, borsaları, serbest bölgeler, organize sanayi bölgeleri, ihracatçı birlikleri, endüstri bölgeleri, kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler vb. kuruluş ve teşekküller. Destek Süresi ve miktarı ise, bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi 5 yıldır. Ancak bu süre, destek tutarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, Bakanlıkça kümelenme teşebbüsünün idari veya teknik gerekçelerinin uygun görülmesi halinde veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren iki yıla kadar uzatılabilir. Destek süresi yedi yılı geçemez. Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 25 milyon TL’dir. Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin % 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise yüzde 75’ini geçemez” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Şahin, program kapsamında üniversite görevli öğretim görevlilerinin akademik kariyer şartları için Ar-Ge çalışmaları yapanlara öncelik tanınacağını dile getirdi. Bakanlığın da bu yönde çalışma başlattığına değinen Şahin, üniversite öğrencilerine bir dönem sanayide staj zorunluluğu getirileceğini aktardı.

Yozgat gibi küçük illerde  Ar-Ge projelerinin çıkmadığının altını çizen Şahin, Üniversite öğretim görevlilileri ve sanayicilerle sürekli görüşüyoruz. Bakanlığımızın destekleri hakkında bilgi veriyoruz. Bakanlığımızın destekleri Ar-Ge ye dayalı. Yüksek teknoloji içeren projelere destek veriliyor. Bakanlığımız ve ilgili kuruluşları olan TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından verilen hibe ve destekler İl Müdürlüğümüz, Yozgat TSO ve Bozok Üniversitesi işbirliği ile 2013  yılında yapılan toplantı ile tüm ilgililere anlatıldı” açıklamasında bulundu.

Etiketler: orhan hazer   bilim   sanayi   ticaret   yusuf şahin  
Lütfen yorumunuzu yazarken hakaret ve küçük düşürücü ifadeler kullanmamaya özen gösteriniz.

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

2 + 10 = ?

 
haber yazılımı: buki