Yozgat'ta 'Baklagillerde Mikrobiyal Gübre Kullanımı' projesi kapsamında tamamen organik ve doğal olan Rizobiyum bakterileri ile aşılanmış nohut, kimyasal gübre atılmış nohut ve gübresiz nohut ekimi aynı bölgede deneme amaçlı yapıldı. Üç ayrı parselde yapılan ekimin sonuçları hasat döneminde çiftçi ile paylaşılıp, verimli olan ekim yöntemiyle sonraki yıllarda ekim yapılması sağlanacak.

Yozgat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü ile ortak yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen ekim çalışmasına ilgili kurumdan teknik personel de katıldı. 'Mikrobiyal gübre ile baklagil tohumlarını aşılamanın verime ve dane kapsamına etkilerinin çiftçilerimize benimsetilmesi' amacına yönelik hazırlanan proje Yozgat ile birlikte Kırıkkale ve Çankırı illerinde 2017 yılına kadar demonstrasyon çalışmaları şeklinde yürütüleceği bildirildi. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, sürdürülebilir tarımda hedeflenen, verimli, kaliteli ve kar sağlayan, çevreyle dost tarımsal üretim olduğuna vurgu yaparak, "Bu hedefe ulaşmada doğal kaynaklara ve çevreye zarar vermeyen kültürel uygulamaların kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, toprak içerisinde bulunan ve topraktaki bitki besin elementlerini bitkinin kullanabileceği yarayışlı hale getirerek, daha az kimyasal gübre kullanımını sağlayan mikroorganizmaların değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir." dedi. 

Toprakta biyolojik azot tespitini gerçekleştiren mikroorganizmaların toprakta serbest yaşayarak veya herhangi bir baklagille ortak yaşayarak havadaki azotu tespit edip, bitkiye verdiğini kaydeden Özdemir, baklagil bitkileriyle ortak yaşayan mikroorganizmaların ülkemizde oldukça yoğun olduğunu ifade etti. Özdemir, "Baklagil bitkileri havadaki azotu kendi başlarına kullanmazlar. Azotun tespiti ortak yaşama sonucu baklagillerin köklerinde oluşan, nodozite adı verilen yumrucuklar içinde yaşayan mikroorganizmalar sayesinde gerçekleşir. Bu yüzden havadaki serbest azottan yararlanmak için baklagil bitkileri ekilirken, bu canlıların toprakta bulunması, eğer yoksa tohumların bu canlılar ile hazırlanan mikrobiyal gübre veya nodozite bakteri kültürü dediğimiz maddeler ile kaplanması gerekir ki; bu işleme de aşılama denir. Baklagil tohumları aşılanarak ekildiğinde, bitki köklerinde gelişmenin erken dönemlerinde nodoziteler oluşmakta ve bakterilerin havanın serbest azotunu tespit etmesi nedeniyle bitki topraktaki azot eksikliğinden etkilenmeden gelişimini tamamlayabilecektir" diye konuştu.

Aşılamayla daha fazla ve daha kaliteli ürün alınmasının mümkün olacağını vurgulayan Özdemir, özellikle azot eksikliği görülen topraklarda bitki gelişmesini önleyecek diğer besin maddelerinin yeterli seviyede bulunması halinde aşılamanın etkisinin belirli şekilde görülebildiğini, aşılama sonucu tespit edilen azotun önemli bir kısmının, bitkinin hasat edilmesiyle topraktan kaldırılmasına rağmen, azotun yüzde 20'lik bir kısmının yine de kökler ve alt yapraklar vasıtasıyla toprakta kalarak toprakların verimliğine katkı sağladıklarını bildirdi. Özdemir, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Baklagillerin aşılanarak ekilmesi ile önemli miktarda azot kazancı sağlanabilir. İyi bir bakteri kültürü ortak yaşam sonucu, toprağa ve üzerindeki baklagil bitkisine, ortalama olarak, yılda dekara; Nohut ile 10 kilo, yonca ile 24 kilo, mercimek ile 13 kilo, fiğ ile 10 kilo, bezelye ile 9 kilo, soya fasulyesi ile 7 kilo Azot sağlarlar. Bu miktar yüzde 20 Azot ihtiva eden 40-50 kilo azotlu gübreye tekabül eder. Türkiye'de kimyevi gübre hammaddesi yetersiz olduğundan üretimde kullanılan hammaddenin yüzde 90'a yakın kısmı ithal edilmekte, Türkiye'de yıllık gübre tüketiminin yaklaşık 5,5 milyon ton ve söz konusu miktarın parasal değerinin ise yaklaşık 3,5 milyar dolar olduğu dikkate alındığında mikrobiyal gübre kullanımının gübre tüketiminin azaltılmasına katkısı ve faydaları daha net anlaşılacaktır."
Seyfi Çelikkaya