Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, Maarif Müfettişleri Başkanı Muzaffer,Yaşar, Müdür Yardımcıları Danyal Kocabeyoğlu,Mehmet Tekin, Şube Müdürleri Osman Bat Halıcı Halil Gürel ve Öner Tikilo ve Okul müdürleri katıldı.

Toplantıda sunum yapan Gamze Mete, EBA’nın başlangıcı ve günümüz arasında EBA’nın nasıl bir gelişme gösterip Eğitim İçerikleri bakımından nasıl bir dünya devi olduğu üzerinde durarak yapılan bu tamamen yerli üretimi olan portalin öğretmenler, öğrenciler ve velilere tanıtılması gerektiğini belirterek, "Bilişim Teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için, okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki il genelindeki tüm dersliklere Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı ve tablet bilgisyarlar sağlanmaktadır. Proje kapsamında her öğretmene ve her öğrenciye tablet bilgisayar verilecek." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş ise, EBA tanıtımının il merkezi ve ilçelerdeki tüm öğretmen, öğrenci ve velilere yapılacağını söyleyerek, Eğitim – Öğretim yılının sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. 

Saim Kuş ayrıca EBA tanıtımların Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine de yapılmasının planlaması üzerinden çalışıldığını söyleyerek, "Proje kapsamında il genelinde olmak üzere 218 okul ve 3208 sınıfımıza Etkileşimli Tahta kurulmuş, 7680 öğenci ve 1728 öğretmene tablet bilgisayar dağıtılmıştır." diye konuştu.