İnsanlığa ışık tutan Hazreti Mevlana´nın vuslatının 743. yıl dönümü nedeniyle Bozok Üniversitesi, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi tarafından Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Şeb-i Arûs anma programı düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Özköse, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, Yozgat Barosu Başkan Vekili Av. Fatih Yorulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, fakülte dekanları, daire müdürleri, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kur-an’ı Kerim tilavetinin okunması ile başlayan anma programının açılış konuşmasını Rektör Karacabey yaptı. Rektör Karacabey konuşmasında insanın yeryüzünde yaratılmış en şerefli varlık olduğu, yine aynı insanın maalesef kendi isteği ile yeryüzünde mevcut varlıkların en kötüsü olabildiğini bunun ise Kur’an-ı Kerim’de açıkça ifade edildiğini dile getirdi. Son zamanlarda emperyalist güçlerin topraklarımız üzerinde içimizden seçtikleri hainler aracılığıyla çeşitli sıkıntılar çıkararak toplumsal huzuru ve barışı bozduğunu belirten Rektör Karacabey, milletçe birlik ve beraberlik şuuruyla hareket etmenin önemini vurguladı. 

Rektör Karacabey konuşmasının devamında: “Bu topraklar, Ahmet Yesevi dervişlerini, Mevlânâ’yı, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş-ı Veli’yi barındıran, onların eğitimi ile bizim insanımızı gönül insanı yapan insana değer vermeyi, insan kıymetini bilmeyi öğreten değerli kişiliklerdir ve bu düşüncelerinin kaynağını ise Allah’ın kitabı Kur’an’dan ve son peygamber Hz. Muhammet Mustafa S.A.V’ın eğitiminden almışlardır. O nedenle kendi insanımıza değer verirken, kendi yolumuzu çizerken, değer yargılarımızı oluştururken önümüzdeki modellerin üst modeli Hz. Peygamber olduğunu unutmamak durumundayız.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Nuri Küçük tarafından “Mevlânâ’ya Göre İnsanın Kendisini Bilmesi” konulu konferans verildi. Mevlânâ’nın, böylesine önemli bir mevkide yaratılan insanın kendini bilmesi hususu üzerinde ısrarla durduğunun altını çizen Prof. Dr. Küçük “Mevlânâ’ya göre insanın sahip olabileceği en değerli bilgi, kendi varlığının ve benliğinin hakîkatini bilme irfânıdır. Bu yönüyle insanın kendi benlik bilgisine sahip olması, Mevlânâ’ya göre en büyük baht, bilmeyişi ise en büyük bahtsızlıktır.” dedi.

Mevlânâ’ya göre insanın kendi varlığına dair bilgisi, zorunlu ve evrensel bir insani bilgi olduğunu belirten Prof. Dr. Küçük; “Hangi meslek ve statüde olursa olsun, bu var oluş bilgisini ihmal eden kişi, insan olmanın aslî ödevini yerine getirmiş sayılmaz. Çünkü kendini bilme, insan şahsiyetinin yüzeysel düzeylerinin ötesindeki değişmez realitenin bilgisidir. Her insan, kişisel tecrübe ve iç arkeoloji yoluyla zamansal ve mekansal değişime maruz kalmayan kendi “öz benlik” bilgisini inşâ kapasitesine sahiptir. Kendini bilen, varlığındaki nefs potansiyelinin farkına varır. Yaşamını içten gelen bir motivasyon ve enerjiyle sürdürür. Varlığındaki gizli ilahi hazinenin farkına vararak kendindeki meknûz ilahî esmâyı adım adım keşf ederek faal hale getirir. Böylece ilahi varlığın kendi imkanî varlığının en derin ve en merkezi boyutunu teşkil ettiğini hisseder. Tüm bu sürecin gerçekleştiği nazargâh-ı ilahînin kendi gönül kâbesi olduğunu anlar ve gönlünü iyice imar etmeye ve arındırmaya koyulur.” dedi.

Program Dr. Fatih Koca ve ekibi tarafından verilen Tasavvuf Musikisi Konseri ile sona erdi.