Akademik Seminerler-3 kapsamında Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi bilim dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Harun Akkaya tarafından “Medya ve Din İlişkisi” konusu anlatıldı. 

Yrd. Doç. Dr. Ümit Harun Akkaya, toplumsal bir ürün olan medyanın, toplumun hemen her alanı ile derin bir ilişki ve etkileşim içerisinde olduğunu belirterek bu sürecin medya ve din arasında da farklı biçimlerde yaşanmakta olduğunu dolayısıyla medya ve din ilişkisinin araştırma alanı içerisine girmesinin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Akkaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bağlamda ‘Sır Dizileri’ olarak adlandırılan programlar ekseninde medya ve din ilişkisi irdelenerek görünen ve gizli mesajlarının muhataplarına hangi yollarla nasıl iletildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Sır Dizilerinin ağırlıklı olarak yayınlandığı FETÖ yapılanmasının topluma kapalı ezoterik yapısı ve geçmişte sahip olduğu büyük medya gücüyle kendi ideolojisini ‘hedefler uğruna her yol mubahtır’ anlayışı ile yaydığı düşünüldüğünde, ilgili medya grubunda sıkça yer bulan “Sır Dizileri”nin irdelenmesinin önemi ortadadır. 

İlaveten dizilerdeki bazı imajlar üzerinden okumalar yapılarak dizilerde yer bulan; özellikle ötekileştirme, kadının konumu, şiddet ve pasif dindarlık gibi kavramlar ekseninde bir kavramsallaştırma yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.” 

Seminer sonunda  medya ve din ilişkisine yönelik ortaya konan sonuçlar genel olarak yorumlanarak tartışıldı.