Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması amacıyla Toprak Gübre ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü ile ortak olarak yürüttülen Mikrobiyal Gübre İle Baklagil Tohumlarını Aşılamanın Verime etkilerinin değerlendirilmesi ve çiftçilere benimsetilmesi Projesi kapsamında, Yozgat İl Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Selman Yıldırım ve Ziraat Teknikeri Osman Akarsubaşı'nın kontrolünde Macar Fiği ekimi yapıldı. 
       
Proje dahilinde 3 parsele ayrılan tarlada, 1 parsele Rhizobium bakterisi ile aşılanan Macar Fiği ekimi, 1 parsele kimyevi gübre kullanılarak Macar Fiği ekimi, diğer parsele ise kimyevi gübre kullanılmadan Macar Fiği ekimi gerçekleştirildi. 

İl Müdürü Ziyaaattin Özdemir, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü ile birlikte 2015 yılından beri çevreyle dost, doğal kaynaklara ve çevreye zarar vermeyen uygulamalardan olan Mikrobiyal Gübre kullanılarak baklagillerdeki üretim ve verim artışını gösterecek olan projeyi uygulanmaya koyduklarını belirtti.
       
Özdemir fiği ekimiyle ilgili olarak şunları kaydetti. "İlimizde ekonomik olarak önem arz eden baklagil bitkilerinin her biri için etkinlikleri araştırmalarla tespit edilen Rhizobium bakterileri ile aşılama materyali veya mikrobiyal gübrelemenin yurt ölçüsünde yaygınlaştırılması ve baklagil bitkilerin gübrelenmesinde kullanılması ile büyük ölçüde ekonomik yarar sağlanması amaçlandı.
       
Üretim sezonu boyunca bu 3 parseldeki ürünlerin gelişimi ve nodozite oluşumları gözlenecek olup hasattan sonra ise ürün verimi ölçülerek değerlendirilecek sonuçlar kamuoyu ve çiftçilerimizle paylaşılacaktır."