Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, 14 Nisan 2015 tarihinden önce borcu muaccel hale gelen ve ödeme güçlüğü içinde bulunan fayda sahiplerinin 1 Ocak 2016 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuruda bulunmaları gerektiğini hatırlattı. Özdemir, ''Vakıf Mütevelli Heyetince uygun görülmesi halinde, yasal takip işlemleri nedeniyle varsa yapılan masrafların fayda sahipleri tarafından ödenmesi şartıyla yasal takip işlemleri durdurularak, toplam borcun ilk taksiti 1 Ocak 2017'de başlamak üzere beş yılda beş eşit taksitte ödenmek üzere yeniden yapılandırılacak olup, süresi içerisinde başvuru yapılmaması veya taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde mevcut olan uygulamaya göre borç tahsil edilecektir'' uyarısında bulundu.

Kaynak aktarımı tamamlanmış olan projelerde 1 Ocak 2014 tarihinden önce sözleşme imzalamış, borcu muaccel hale gelmemiş olanlarında bundan yararlanma imkanının bulunduğuna vurgu yapan Özdemir, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
''Ödeme güçlüğünde bulunan fayda sahiplerinin ise 1 Ocak 2016 tarihine kadar ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Vakıf Mütevelli Heyetince uygun görülmesi halinde, fayda sahiplerinin kalan borçlarının ilk taksit tarihinin iki yıl ertelenmesi ve borçlandırma sözleşmelerinde belirlenen vade tarihleri baz alınarak kalan taksitlerinin birer yıl kaydırılması uygun görülmüştür. 14 Nisan 2015 tarihinden müracaat süresinin sonuna kadar ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yasal takip işlemleri başlatılmayacaktır.''

Özdemir, bu durumda 'Kırsal Alanda Sosyal Destek' projesi uygulayan Tarımsal Kalkınma Kooperatif üyelerinin borçlarıyla ilgili erteleme veya yapılandırma işleminin yapılabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına 1Ocak 2016 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiğinin altını çizdi. 

Haber: Seyfi Çelikkaya