Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi işbirliği ile Hüzni Baba Tarih, Edebiyat ve Musiki Konağı’nda Mesnevî Sohbetleri başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 'Mesnevi Sohbeti' Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Özköse tarafından gerçekleştirildi.

Mesnevî’nin didaktik bir eser olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özköse, Mesnevî’nin ahlaki öğretileri ön plana çıkaran ve hikâye üslubunu manzum kıvamda beyan kılan bir eser olması bakımından önemli olduğunun altını çizdi. Mesnevî’nin dini, felsefi, ahlaki ve içtimai konuların çeşitli hikâyeler etrafında işlendiğini belirten Prof. Dr. Özköse, 25 binin üzerinde beyit içeren ve 6 defterden oluşan Mesnevî’nin 800 yıldır mayalandığını ve yankılandığını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Kadir Özköse konuşmasının devamında şunları söyledi: "Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi, Mesnevî’de hikaye içinde hikaye anlatır, derken başka bir olayı hatırlar, onun derinine inerek geçmişi ve geleceği anlatır. İleri bir görüş ve anlayışla, gereken dünyayı, gereken yaşayışı, ilahi ve insani aşkı, birliği beraberliği de gözler önüne serer. Kendisi 'Mesnevî' için şöyle demektedir: ‘Gönüllere şifa, hüzünlere ciladır. Kur’an’ı iyiden iyiye açar, açıklar, rızıkları genişletir, bollaştırır, huyları temizler, güzelleştirir, tertemiz kişilerden başkasının dokunmasına meydan verilmez."

Prof. Dr. Özköse,  Mesnevî’nin içinde kullanılan semboller, hikayeler, alegoriler, yorum ve tespitleri Şeyh İsmail Ankaravi, Abdullah Efendi, Sofyalı Bali Efendi, Ahmet Avni Konuk,  Abidin Paşa, Abdulkadir Gölpınarlı, Tahirul Mevlevi ve Kenan Refai Hazretleri’nin Mesnevî şerhlerinden faydalanarak dersi sunduğunu sözlerine ekledi.  

Mevlana’nın, Anadolu’nun bağrından fışkıran bir ilim, irfan, edep, hikmet deryası bir Türk-İslam büyüğü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özköse, günümüzde batıda Mevlana ekolünün, ilgisinin ve istifade etme çabasının her geçen arttığını sözlerine ekledi.

Program İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Atlı tarafından verilen ney dinletisi ile sona erdi.