Yozgat TSO Başkanı Metin Özışık: “KOBİ Gelişim Destek Programı ’KOBİGEL’ çerçevesinde geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması Projesi teklif çağrısı kapsamında işletme başı 200 bin lira hibe, 400 bin lira ise geri ödemeli toplamda 600 bin lira tutarında bir destek sunulacaktır.”

Orta-Yüksek ve ileri teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirmesi Proje teklif çağrısı kapsamında ise işletme başına 300 bin lira hibe, 500 bin lira tutarına kadar destek verileceğini bildiren Özışık: “Orta-Yüksek ve ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerimize ise 300 bin TL hibe, 500 bin TL geri ödemeli olmak üzere toplamda 800 bin TL destek verilmektedir. Geri ödemeli, yani kredi destekleri tamamen faizsiz olup; proje süresine göre değişmekle birlikte en az 36 ay en çok 48 ay vadelidir. Destek oranı yüzde 80 olup; yerli makine ve teçhizat satın alınması halinde bu destek yüzde 95’e ulaşmaktadır. Yani program kapsamında alınan her 100 bin TL’lik makinenin 95 bin TL’ye kadar olan kısmı KOSGEB tarafından karşılanmaktadır.

Özışık son olarak ise “Bu çağrının bir diğer özelliği ise, 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde İmalat Sanayinin sadece düşük-orta düşük teknoloji düzeylerindeki sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler proje başvurusunda bulunabilecektir. Bu üyelerimiz için bir fırsattır. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. Proje başvuruları 1 Nisan ile 6 Nisan 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.” ifadelerine yer verdi.