64. Hükümet Eylem Planı'nda yer alan ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplandı. Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Bakan Yardımcısı Bilal Uçar da katıldı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın ilk 3 maddesi görüşülerek komisyonda kabul edildi.

Bozdağ sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kişisel Verileri Koruma Kanun Tasarısının görüşmelerinin Adalet Komisyonunda başladığını hatırlattı.

Bozdağ açıklamasında "Türkiye,ilk defa konusu sadece kişisel verileri korumak olan müstakil bir kanun çıkarmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Anayasa'nın 20. maddesindeki kişisel verileri koruma hakkının uygulama kanunudur.Kanun,kişisel verilerin işlenmesinin asgari ilkeleri ve kuralları ile korunmasını içermektedir."dedi.

KURUL KURULUYOR
Bozdağ, açıklamasında şu mesajları verdi:"Kanunla kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini ve korunmasını sağlamak için Kişisel Verileri Koruma Kurulu kurulmaktadırKişisel Verileri Koruma Kurulu, resen veya başvuru üzerine inceleme/denetim yapacak,kanuna aykırı davrananlara idari para cezası verecek.Ayrıca kanuna aykırı davrananlar hakkında  suç duyurusu yapacak ve kanuna aykırılıkların düzeltilmesini sağlayacaktır.Anayasanın 20. maddesine göre; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.Bu hak;kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilme ve kişisel verilerine erişme hakkını kapsadığı gibi yanlış kişisel verilerin silinmesini/düzeltilmesini talep etme veamaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını denetlemeyi de kapsar"