Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, eğitim, öğretim takviminin başlamasına ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında; ücretli öğretmenliğin kaldırılarak, kadrolu öğretmen atamasının bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisi için yeni dönemin ilk ders zilin çaldığını belirten Milletvekili Keven, Eğitim-İş Sendikası'na göre ilkokul 1. sınıfa başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 1624,50 TL, ortaokula başlayan öğrencinin başlangıç gideri 1700,78 TL, liseye başlayan öğrencinin ise 1829,98 TL’sı olduğunu açıkladı.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 2018 - 2019 eğitim, öğretim döneminin başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Eğitim-İş Sendikası'nın yaptığı bu araştırmada, belirtilen rakamlar içerisinde, okula zorunlu alınan bağışlar, sınıfların dizaynı için toplanan paralar, velilerin çocuklarına verdikleri harçlıklar bulunmamaktadır. Yasa dışı yollardan bağış adında alınan bu ücretler de eklendiğinde, özellikle alt ve orta gelir düzeyindeki ailelere, okul giderleri ciddi bir yük olacaktır.

Neredeyse asgari ücrete denk bir eğitim gideri, servis gideri ve usulsüz toplanan okul aidatları zaten ekonomik sıkıntı içinde ki velilerimizi düşündürüyor. Yoksul ailelerin eğitim masrafları  tamamen devlet tarafından karşılanmalıdır. Burs imkanı genişletilmelidir. 

Eğitimin gitgide daha fazla paralı hâle getirildiği ülkemizde özellikle yoksul ailelerin çocuklarında kendini okula ait hissetme duygusu azalıyor ve okullaşma oranı aşağı doğru seyrediyor.

İlkokulda % 91 olan okullaşma oranı ortaokul için % 94 liseler için de maalesef % 83 olmuştur. Bu rakamlar çağdaş gelişmiş bir ülke verileriyle örtüşmemektedir.

Okulların yurt sorunu büyüyerek devam ediyor ve çocuklarımız tarikat yurtlarına mahkum hâle getiriliyor. Özellikle ilkokul çağında ki her çocuğun anne babasının yanında eğitimine devam etmesi gerekmektedir. Ancak eğitim sisteminin kamuculuktan uzaklaşmasıyla birlikte getirilen bölge okulları sistemi çocuğu ailesinden erken yaşta koparmaktadır. Maddi yük olarak gördükleri köy okulları kapatılmıştır. 5 öğrenci dahi olsa köy okulları tekrar açılmalıdır.
 
Ayrıca Adana Aladağ' da yaşanan üzücü yangın olayının aynısının yaşanmaması için nitelikli devlet yurtları açılmalıdır. Yangın yönetmelikleri çok ciddi denetlenmelidir. Özellikle yoksul ailelerin çocukları niteliksiz yurtlarda tarikatların insafına bırakılmamalıdır.

Eğitim öğretim dönemi yeni bakanla başlamıştır ancak eski sorunlar hâlâ devam etmektedir.

Yozgat ilimizin eğitim tablosuna bakacak olursak yine öğretmen eksiği had safhada olup atanamayan öğretmenlerin asgari ücretle çalıştırıldığı ücretli öğretmenlik yoluyla bu açık kapatılmaya çalışılmaktadır.

Ücretli öğretmenlik sistemi öğretmenlik mesleğini sömüren ve değersizleştiren bir sistemdir. Derhal kaldırılmalı ve açık olan her okula kadrolu öğretmen atanmalıdır.

İdareci atama sistemi mülakatlar yoluyla yandaş atama sistemi şeklinde devam etmektedir. Yozgat'ın eğitim tablosuna baktığımızda sınav başarı oranlarına baktığımızda maalesef iyi bir tablo karşımıza çıkmıyor. Bunun sorumlularından biri de bu liyakatsız idarecilerdir. Mülakat olmadan bilimsel yöntemlerle şeffaf bir şekilde idareci atanmalıdır. 

Çocuklarımızın sosyal ekonomik durumlarına bakılmaksızın eşit bilimsel bir eğitim almaya hakkı vardır. Kolejde okuyan bir öğrenci ile arasında ki fırsat eşitsizliği giderilmelidir. Özel okul furyasına bir son verilmeli ve mevcut olanlarda düzenli denetlenmelidir.

Bu uyarılarımızın dikkate alınmasını umut ediyoruz. Atatürk ilkeleri doğrultusunda lâik bilimsel demokratik eğitim mücadelemiz devam edecek. Yeni eğitim öğretim dönemi hayırlı olsun."