Kayseri Şeker GES tesisleri ile atıl kalan pancar alım kantar arazileri değerlendirilmenin yanında çevreyi koruyarak Türkiye'nin enerji ihtiyacına katkı sağlamaya başladı.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Güneş Elektrik Santrali çalışmaları kapsamında, Kayseri ilinde arazi uygulaması olarak ilk tesis olan Süksün Güneş Enerji Santrali, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. tarafından Süksün pancar alım kantar sahasına kurulmuş ve 19.09.2014 tarihinde devreye alındığını söyledi.

Alkay, yatırım maliyeti 1.400.000 TL olan tesisin, 500 kWp gücünde ve 8000 metrekare alan üzerine kurulduğunu ve tesisin, 1 yıllık süre içerisinde 740.000 kWh elektrik enerjisi üretimi ve 98.000 USD 280.000 TL elektrik satışı gerçekleştirerek, 4 kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Başkan Akay, "Kayseri Şeker olarak bu tesise ilave 1 MW gücünde yeni bir GES tesisi yapımı için gerekli yasal izinler alınarak, tesisin yapım çalışmalarına başlanmış olup tesisin 2016 Yılı Ocak ayı içerisinde devreye alınması planlandı. Devreye alınacak bu tesisle birlikte toplam kurulu güç, 1,5 MW çıkacak ve yıllık yaklaşık 2.200.000 kWh elektrik enerjisi üretilerek, 290.000 Dolar getiri sağlanacaktır." dedi.

Başkan Akay,"Yozgat'ın Boğazlıyan, Yenifakılı ve Devecipınar bölgelerinde 1 MW GES tesisi kurmak için yapılan başvurular uygun görüldü. 2016 yılı sonunda Kayseri Şeker olarak, yenilenebilir enerji sektörüne yaklaşık 4.500.000 Euro yatırımla, kurulu gücünü 4,5 MW çkarmayı planlamaktayız. Toplam kurulu gücün 4,5 MW çıkması ile birlikte yıllık 6.500.000 kWh elektrik enerjisi üretimi ve 900.000 USD 2.600.000 TL elektrik satışı gerçekleştirilmesi ve 16 kişiye istihdam sağlaması hedeflemekteyiz. Bu kapsamda temiz enerji bilincini oluşturmak için Ekim ayında açılışını yaptığımız Şarkışla Tarım market ve Bölge Müdürlüğü hizmet mağaza binasının enerji ihtiyacını karşılamak için çatısına 7,5 kW gücünde bir Güneş Enerji santrali kurduk." şeklinde konuştu.