Kadışehri Kaymakamlığı ve Kadışehri Belediyesi'nin ortak olarak hazırlayarak, Oran Kalkınma Ajansı’na sundukları "Davut Hoca Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi Projesi", kabul edildiği takdirde 953.904,00 TL’lik yatırımla ilçe halkının hizmetine sunulacak.

Eğitim ve Kültür Merkezinin maliyetin %48’lik (457.768,32 TL) kısmı Kaymakamlık, proje arsası Belediye, kalan %52’lik (495.885,68TL) kısmı Oran Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.

Kadışehri Kaymakamı Arif Gül, "Davut Hoca Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi Projesi'ni hayata geçirmekteki amaç, "Yozgat il sınırları içerisinde göçün azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefi doğrultusunda dezavantajlı grupları ve fırsat eşitliğini dikkate alan bir yaklaşımla, kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi yoluyla bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamaktır." dedi.

İlçede ikamet eden halkın ortak kullanımına yönelik bir adet eğitim ve kültür merkezi oluşturmak istediklerini belirten Kaymakam Gül, Bölgemizde yaşayan insanlar için sosyal ve kültürel ortamlara ulaşabilme açısından fırsat eşitliğinin sağlayacaklarını, ilçemizde düzenlenecek konferans ve seminer faaliyetleri için gerekli ortamın oluşturulmasına öncü olacaklarını, müftülüğün düzenleyeceği eğitimler, özellikle çocuklara ve bayanlara için gerekli ortamların meydana getireceklerini, bölgemizde tanınan ve saygı duyulan müderris Davut Hoca’nın isminin kültürel değer olarak yaşatılması ve diğer kuşaklara aktarılmasını ve yaşlıların sosyal hayata katılımlarının arttırılmasını, amaçladıklarını ifade etti.

Davut Hoca Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi'nin, porojenin kabul edilmesi halinde toplam 600 m2'lik inşa alanı ortaya çıkacağını vurgulayan Kaymakam Gül, merkezde, 1 adet Müze Medrese ve Yatakhane tasviri, 1 adet 110 kişilik Konferans Salonu, 2 adet Eğitim Salonu, 2 adet Sohbet Odası, 1 adet Ofis Müdür Odası, 1 Adet Temizlik Odası, 1 Adet Mutfak olacağını belirterek, bay - bayan, engelli WC ve Abdesthanelerin yer alacağını söyledi.