Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde sağlık çalışanlarına 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı güvenliği uygulamaları kapsamında “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi verildi. 

Sağlık çalışanların iş güvenliği eğitimlerinin ilk oturumu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından verilen eğitimlerde iş güvenliğinin önemi ,çalışanların sağlık hizmeti sağlarken maruz kaldıkları, kalabilecekleri tehlikeler, meslek hastalıkları, ülkemizde iş kazaları istatistikleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, yangın, patlama gibi konular anlatıldı. 
 
Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları yaptıkları açıklamada; Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi olması sebebiyle iş güvenliği uygulamalarının Yozgat Şehir Hastanesinde, Yozgat Kamu Hastaneleri Genel Sekreterlikle geliştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği modelinin, tüm şehir Hastanelerine örnek olabilecek nitelikte olmasına özen gösterildiğini, iş güvenliği uygulamalarının kanun ve yönetmeliklere uygun ve proaktif yaklaşım öngörülerek çalışmalara Yozgat’taki tüm ilçe hastanelerinde de devam edildiğini belirtti.
 
Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. İsmail Kurca konu hakkında yaptığı açıklama da; yeni bir anlayışla hayata geçirilen Şehir Hastaneleri Projelerinin ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi’nde hasta memnuniyetinin ön planda tutulduğunu ancak bu hizmeti sağlamak için yoğun bir tempo ile çalışmalarına devam eden çalışanların iş hayatında maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunun da gözardı edilmemesi gereken önemli bir konu olduğunu belirtti. Ayrıca tüm il ve ilçe devlet hastanelerinde eğitimlerin devam ettiğini belirtirken, tüm kurum çalışanlarına eğitimlere katılım konusunda gösterdikleri hassasiyet içinde teşekkür ettiğini belirtti.