Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen İlahiyat Akademik Seminerleri  “Tasavvufi Islahat Hareketi Örneği:  Senûsîlik” ile başladı.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen, Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı (Uhde) Prof. Dr. Kadir Özköse tarafından verilen seminere öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

On dokuzuncu yüzyılda, başta Kuzey Afrika olmak üzere İslam dünyasında etkinlik gösteren Senûsiyye tasavvuf akımının kurucusu Muhammed  b. Ali es-Senûsî’nin felsefesi, ilmî ve tasavvufî şahsiyeti, Senûsiyye akımının tasavvufî ıslahat çizgesi, birey ve toplum hayatındaki etik değerleri, modern dünyanın bunalımlarına yönelik İslâmî bakış açısıyla sergilenen özgün öğretileri üzerinde duruldu.

Prof. Dr. Kadir Özköse konuşmasında Senûsiyye önderlerinden Seyyid Ahmet eş-Şerif’in istiklal mücadelemizde Anadolu halkının yanında yer alma çabasına, Senûsîliğin Osmanlı merkezi otoritesiyle olan güçlü işbirliğini, emperyalist güçlerin sömürgeci faaliyetlerine karşı başta Libya olmak üzere Cezayir, Mısır, Sudan, Etiyopya topraklarında verdikleri bağımsızlık mücadelesini anlatarak; İslâmî, fıkhî, tasavvufî, felsefesi, iktisadî, siyasî, içtimaî ve insani çizgide itidal, denge, hakkaniyet ve erdem ölçütlerini modern çağın buhranlarına karşı İslam’ın yeniden müspet boyutta anlaşılmasına verdikleri katkıyı, Ömer Muhtar’ı yetiştiren bir hareket olarak bağımsızlık mücadelesinde İslam medeniyetinin en olumsuz şartlarda yeniden inkişafına ne tür katkılarda bulunduklarına ilişkin bilgiler verdi.