Akdağmadeni ve Sarıkaya ilçeleri doğal gaz boru hattı projesi nedeniyle bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bakanlar Kurulunun konuyla ilgili kararları, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Bakanlar Kurulu, Akdağmadeni ve Sarıkaya ilçelerinde doğalgaz boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla, güzergaha isabet eden taşınmazlarla proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından kamulaştırılmasını kararlaştırdı.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde tesis edilecek doğal gaz dağıtım sisteminin yapımı amacıyla, güzergaha isabet eden taşınmazların da hazine adına tescil veya irtifak hakkı tesis edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.