Buluşmaya il dışından ve il içinden 133 katılımcı iştirak etti. Üç gün boyunca devam eden buluşmada katılımcılar, Roma Hamamı’nın tanıtımı ve buraya neler yapılabileceği konusunda sunumlar yaptı. Roma Hamamının çevresinin açılarak uluslararası düzeyde bir kültür merkezi haline getirilmesiyle, Sarıkaya’nın bir kaplıca şehri olabileceği vurgusu yapıldı. Programın son gününde yapılan sunumların ardından, yatırım altyapısı, akademik yaklaşım, tanıtım ve sağlık turizmi başlıkları adı altında dört madde halinde sempozyum sonuç bildirgesi taslağı yayınlandı.

Yatırım Altyapısı
Yatırım altyapısı ile ilgili hava kirliliği ve lojistik konularına değinildi. Lojistik açıdan konuşma yapan katılımcıların tamamına yakını, Ankara-Sivas hızlı tren hattının ve Havalimanının kullanıma açılmasıyla birlikte, Yozgat’a ulaşımın daha rahat olacağını belirtmişlerdir. Dünya ve Avrupa’da olduğu gibi, Türkiye’de de butik tarz otel ve kırsal turizmin katma değerinin yüksek olmasından dolayı tercih edildiği ifade edilerek, Sarıkaya özelinde de butik otellerin yapılabileceği ve daha yerel tarzda aktivitelerin düzenlenebileceği üzerine vurgu yapıldı. Basilica Therma’nın yer aldığı alanın Kuzey Kapadokya olarak yeniden tarif edilmesinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Akademik Yaklaşım
Akademik anlamda, tam anlamıyla tarihlendirme yapılabilmesi için, kazı çalışmalarının özellikle Bölge Üniversiteleri nezaretinde başlanması gerektiği vurgulandı. Kazı çalışmaları hakkında her sene sonunda raporlar yayımlanması, bu çalışmalarda herhangi bir bulgu çıkarılması halinde bülten şeklinde haber haline getirilerek medyaya periyodik olarak sunulmasıyla, eserin sürekli gündemde tutulması gerektiği vurgulandı. Tarihi Roma Hamamı için, akademik yaklaşımın sadece sanat tarihi ve arkeoloji açısından değil, eş zamanlı olarak kırsal turizm ve gastronomi alanlarında da geliştirilmesi, bütüncül bir anlayış ile kalkınmaya katkı sağlayacağı fikrine varıldı. Kültür yolları ve destinasyon oluşturulması açısından, gerek tur operatörleri ve gerekse Turizm pazarlaması işletmelerine yön verecek somut bilgiler sunan akademik çalışmaların yapılması tavsiyesinde bulunuldu. Buraya yapılacak çevre düzenlemesinde, termali kullanacak olan ileri yaş turizmi göz önüne alınarak, gezi yoları, yeşil alanlar, çevrenin uyumlu hale getirilmesi ve uzun süre konaklama yapılacak şekilde bazı aktivitelerin yapılması gerektiği belirtildi.

Tanıtım
Tanıtım için hem yatırım hem de akademik yaklaşım altyapısı başlığı altında Tarihi Sarıkaya Roma Hamamı’na vurgu yapılacak odak noktasının belirlenmesi ve buna göre pazarlama planı oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı. Ayrıca, tanıtım açısından yurt içi ve yurt dışı örneklerin yerinde incelenmesine, tanıtım için senaryo yazılarak, etkileyici bir hikaye oluşturup, dikkatlerin bu bölgeye çekilmesine faydalı olacağı kanısına varıldı. 

Sağlık Turizmi 
Sağlık Turizmi açısından oldukça önemli olan ve henüz yürürlüğe giren klinik otel mevzuatını değerlendirerek buna uygun fizibilitelerin oluşmasına. Sarıkaya ilçesinde kurulması planlanan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Meslek Yüksekokulunun hayata geçirilerek eş güdümlü çalışmaların yürütülmesine. Bu açıdan Türkiye genelinde ki termal tesislerin klinik otel konsepti kapsamında örnek alınabileceği üzerine vurgu yapılmıştır.