İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda; sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına verilen eğitimler konuşuldu.

Hasta ve sağlık personeli arasında halkla ilişkiler köprüsü kurma, hemşirelerin sektörle uyumunu sağlama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve haklarını koruma görevlerini yerine getiren eğitim hemşireleri, 2018 yılı eğitim hedeflerini değerlendirdiler.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Sağlık hizmet sektöründe çalışanların iletişim becerilerini geliştirmeleri ve tıp eğitimi sırasında sağlık iletişimi, çatışma ve öfke yönetimi, hasta ve hasta yakınlarıyla nasıl iletişim kurulur, kötü haber hastaya nasıl verilir, saldırgan hastalarla nasıl iletişim kurulur gibi konularda eğitim almaları önem arz ediyor. Bu iletişimin kilit noktasında bulunan en önemli çalışanlarımız hemşirelerimiz oluyor. Eğitim hemşirelerimizin organize ettiği programlarla iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Eğitim Hemşireliği”, oryantasyon (uyum) süreç ve eğitiminden, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin koordinasyonuna; önemli gün ve haftaları kurum içi etkinliklerle organize etmekten, koordinasyonu sağlamak üzere ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olmaya; mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak için kongre, sempozyum, workshop vb. etkinliklere katılmanın yanında, eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri de izleyerek hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme amaçlı broşür, afiş, kitapçık vb. hazırlamaya kadar oldukça geniş bir yelpazede ve sorumlulukta geniş bir alanı kapsıyor.

Hastanelerimizde eğitim için belirlenen hedeflerimiz bulunuyor, hangi konularda kaç kişiye ulaştığımıza kadar değerlendirme yapıyoruz” dedi.