Göçmen aileler, çocuklarının iyi bir gelecek ve yaşam standartlarına ancak eğitim yoluyla ulaşacaklarını düşünüyor. Buna karşılık okulların çok kültürlülüğe yeterince açık olmadığı belirlendi.

Almanya'da göçmen kökenli öğrencilerin anne-babaları hakkında yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.

Mercator ve Vodafone Vakfı'nın desteği ile Düsseldorf Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre göçmen aileler eğitime çok önem veriyor. Anne babalar, çocuklarının iyi bir gelecek ve yaşam standartlarına ancak eğitim yoluyla ulaşacaklarını düşünüyor.

Buna karşılık ise okullarda göçmen ailelerin beklentilerini karşılayacak çok kültürlülük açılımının oldukça düşük olduğu belirlendi.

Araştırma sonuçlarını kamuoyuna açıklayan Prof. Dr. Heiner Barz, okulların daha fazla dışarıdan aktörleri eğitim sürecine dahil etmeleri gerektiğini söyledi. Okulların, cami dernekleri, aileler ve göçmen kuruluşları ile işbirliğini geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Prof. Barz, ailelerin okullardaki çok kültürlülük beklentilerinin karşılanmadığını kaydetti.

Ailelerin çocukları için okullarda sunulan destek programlarını ve özel Almanca derslerini çok önemli bulduklarını beyan eden Prof. Barz, okullarda göçmen anne- babalara yönelik yeterince bilgilendirme olmadığına dikkat çekti.

"Göçmen anne-babalar çocuklarının başarısı için büyük fedakârlıkta bulunuyorlar. Fakat eğitim, mali durumları yeterli gelmiyor. Ayrıca sistemi ve Alman eğitim sisteminde başarı imkanlarını tam bilmiyorlar. Bu nedenle ailelere yeterince bilgi ve danışma hizmetleri sunulmalıdır "diyen Prof. Barz, öğretmenler ile ailelerin eşit ve birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Göçmen aileler ayrıcalık istemiyor

Göçmen anne ve babalar okullarda kendileri için sunulacak hizmetlere ilgi gösterirken, bu hizmetlerin göçmenlere yönelik ayrıcalıklı olarak verilmesini kabul etmiyor. Okullarda eğitim amaçlı hazırlanan broşür ve el ilanlarının velilerin ilgisini çekmediğini ortaya çıkan araştırma göçmen velilerin geldikleri etnik ve inanca göre cami derneği, göçmen dernekleri veya kilise kuruluşlarından bilgi almayı tercih ettiklerini ortaya koydu.

Eğitim hayatı çok kültürlülüğe uygun hale gelmeli

Okulların toplumdaki çok kültürlü yapıya göre yeniden şekil alması gerektiğini söyleyen Prof. Barz, "Kültürel çeşitliliğin önemi kavranmalı. Ders içerikleri, okul kitapları, yemekhaneler, mimarisi, kutlamalar yeniden gözden geçirilip tek kültürlü anlayıştan uzaklaşmalıdır.  Göçmen anne ve babanın taşıdığı kültürel zenginlik değerlendirilmelidir. Öğretmenlerde kendilerini göçmen kökenli öğrenciler için daha hassas hale getirmeli" dedi.

Göçmen kökenli öğrenciler, öğretmen olmalı

Göçmen kökenli öğretmenlerin öğrencilerin başarılarını ve ailelerin okula olan ilgilerini artıracağını söyleyen Prof. Barz, göçmen ailelerinin büyük bir kısmının da kültürel farklılıkların okul tarafından dikkate alınmasını istediklerini ifade etti.

Kuzey Ren Vestfalya Göçmen Kökenli Öğretmenler Birliği Başkanı Mustafa Bouklloua ise birçok okulda sınıfların yüzde 60-65'inin göçmen kökenli öğrencilerden oluştuğunu fakat öğretmenler odasında göçmen kökenli öğretmen sayısının yüzde 1-2 öldüğünü söyledi. Bouklloua, toplumdaki farklılığın öğretmenlere de yansıması gerektiğini ifade etti.

Öğretmenlerin okuldan çıkıp göçmen dernekleri, cami ve ailelerle iç içe olması gerektiğini söyleyen Bouklloua, okulun kapalı bir sistem gibi hareket etmemesi gerektiğini kaydetti.

İSMAİL ÇEVİK / BERLİN