Yozgat’ta yeni kurulan İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütecek.

Taşra teşkilatlanması gerekli taşınır ve taşınmaz malların edinilmesine ilişkin iş ve işlemelerin yürütülmesi için  İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Ürün, İl Göç İdaresi Müdür Vekili olarak görevlendirdi.

Yeni kurulan İl Göç İdaresi Müdürlüğünün görevleri hakkında bilgi veren İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mustafa Ürün,  kanun ve kanun temelinde hazırlanacak düzenlemelerle uluslararası insan hakları standartlarına uyumlu göç sistemi hayata geçirileceğini söyledi. Ürün, kanun ve mevzuata uygun olarak, insan odaklı, uyumlu, hızlı, etkili ve verimli bir şekilde hizmetin yürütülmesini sağlayacaklarını belirtti. Ürün,  “Uluslararası bir sorun hâline gelen düzensiz göçle mücadelenin hukukî alt yapısının güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi, düzenli göçte ise bürokratik işlemlerin olabildiğince azaltılarak tutarlılık ve güvene dayalı bir göç yönetimi anlayışının hâkim kılınması sağlanacak. İnsan haklarının temelinde, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengenin korunduğu, uluslararası insan hakları normlarına ve AB müktesebatına uyumlu, göç alanında ihtiyaç duyduğumuz hukukî, idarî ve fizikî alt yapıya uygun etkin ve yönetilebilir bir göç sistemi anlayışı içerisinde hizmet vereceğiz” dedi.