Bozok Üniversitesi Genç TEMA Klubü ilk toplantısını Tarihi Miralay Şerif Bey Konağı'nda gerçekleştirdi. 

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Timur Yıldız "Genç TEMA Klubümüz ile 2018 yılında yapacağımız çalışmalarımızın üzerinden geçtik. Toprak için, Doğa için yoğun bir gündemimiz olacak 2018'de. Bunlardan bir tanesi Cehirlik, Cehirlik lalemiz meşhur, oraya dikkat çekmek için bazı aktiviteler yapacağız. Genç arkadaşları heyecanlarından dolayı mutlulukla izledim." ifadesinde bulundu.

Genç TEMA Klubü Başkanı Kübra Nur Hekim ve Eski Başkan Ufuk Erçetin, Genç TEMA toplantısına geçtiler.

Yozgat Genç Tema vakfı yöneticileri, toplantı sonrasında yaptıkları açıklamada şu mesajı kaydettiler: "TEMA Vakfı, bu yıl Erozyonla Mücadele Haftası'nda toprak bozulumu konusuna vurgu yapıyor. Toprak bozulumunun toprak kaybı ve toprağın üretkenliğindeki azalmayı ifade ettiğini söyleyen TEMA Vakfı olarak"Toprak gıda, ilaç, temiz su temini, üretim, su ve besin döngüsü ile iklim ve su rejimini düzenleme, karadaki tüm canlıların yaşamlarına ortam sağlama gibi çok sayıda hizmet üretiyor. Toprak bozulumu, tüm canlılar için yaşamsal önemi olan toprağın sunduğu hizmetlerin azalmasıdır. Tüm karasal yaşam doğrudan toprağa bağlıdır ve yaşam toprakta filizlenir. Toprak bozulumu insanlığın ve seslerini duyamadığımız tüm canlıların yaşam hakkı ve yaşam kalitesini etkiler. Bu nedenle ülke genelinde toprak yürüyüşleri, tanıtım ve bilgilendirme için stant çalışmaları ve eğitim etkinlikleri yaparak toprak bozulumuna dikkat çekeceğiz."