Bozok Üniversitesi, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Üniversite Rektör Vekili Prof. Dr. Fuat Köksal, Üniversite Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mahmut Kılıç, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyip Duman, Fetö terör örgütünün en yoğunlaştığı alanın öğrenci yurtları ve eğitim kurumları ile eğitim alanında olduğunu belirterek, 2016 yılında gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin hatırlanması ve Fetö’nün eğitim örgütlenmesi konularında bilgi edinmek  amacı ile bu konferansı düzenlediklerini söyledi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Fuat Köksal da yaptığı konuşmasında, “Milli birlik ve beraberliğimizi bozucu Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasını hedef alan girişimlere karşı 15 Temmuz 2016’da Türk milleti olarak nasıl dik durduysak bundan sonra da aynı kararlılıkla olacağız. 15 Temmuz’u hiçbir zaman  unutmayacağız, unutturtmayacağız” dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, eğitim alanında Fetö terör örgütünün amacı yapısı stratejileri yurt içi ve dışı örgütlenmeleri,  eğitim alanında oluşturdukları ağları ele alarak, Fetö terör örgütünün dini bir yapı değil “yıkıcı kült örgüt” olduğunu delilleri ile ortaya koydu.

Eğitim alanı örgütlenmesinin felsefesi, yapısı, amacı ve işleyişi tam anlamı ile çözümlenmeden bu örgütün tam anlamı ile çökertilemeyeceğine dikkat çeken Doç. Dr. Eraslan, “Fetö kendi varlığını, teori ve kurumsallaşmasını ve devamlılığını eğitim alanı ile gerçekleştirmiştir. Örgütte eğitim kurumları bir nev’i insan kaynağı merkezi görevindedir. Çok sayıda genç insanın bir arada olduğu ve ergenliğin kendine has iklimi ile evirilmeye müsait zihinsel yapılarına bir de subliminal mesajlar ve gaipten gelen ezoterik simgeler bir araya geldiğinde, leyli (yatılı) ortamlar tam bir örgüt kampına dönüşmektedir.

Bu kamplarda yıllar boyu genç dimağlara formel ve informel öğretim süreçleri, ilgili yapının kutsiyet atfettiği metinlerin sistematik olarak okutulması ve hatta buralardan sınavlar yapılması ve spritüel bazı olaylara inandırılmaları sonucu kendi insanına kıyabilecek otomat kişiler yetiştirilmiştir. Bu yetiştirme sürecinin en ince ayrıntısına kadar incelenmesi, ilişki ağlarının belirlenmesi, uygulanan eğitim programları ile eğitim felsefesi, anlayışı ve özelliklerinin, model ve yapısının bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılması gerekmektedir.

İnsana yapılan en uzun verimli yatırımın eğitim olduğu varsayımından hareketle bu yapı nasıl oluyor da böylesi uzunca bir süreci kapsayan öğretilerini kendi yandaşlarına aktarabilmiş ve bunu devletin her türlü istihbaratından saklayabilmiştir. Bu örgüt öyle bir yapıya sahiptir ki, Aktif-Sen adlı örgüte ait “aç-kapa sendikaları” 2012 yılında ilk defa kurdurulduğunda tek bir emirle 9 ayda 35 bin kişi sendikaya üye olmuştur. 31 Mart 2013 tarihinde kendini fesheden sendika yine bir emirle 22 Kasım 2013 tarihinde yeniden kurulmuş, 23.500 kişi yeniden üye olmuştur. Okyanus ötesindeki kişinin emirleri kişilerin üzerinde bu denli etkilidir” diye konuştu.

Konferans sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Fuat Köksal, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan’a değerli katkılarından dolayı Üniversite logolu tabak hediye etti.