Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile ortaklaşa organize edilen 'Evde Sağlık Hizmetleri Eğitimi', Evde Sağlık Hizmetlerinde görev yapan hekim ve sağlık personeline İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda verildi. 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından görevlendirilen Ankara’dan gelen ekip, Evde Sağlık Hizmetleri Gelişim Süreci, Farklı Ülkelerde Evde Bakım Hizmeti Modelleri, Evde Sağlık Hizmetleri Ekibinin Sorumlulukları, Evde Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Terminal Dönemdeki Hasta Bakımı, Engelli Hasta Bakımı, Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hastalarında Bakım ve vaka örnekleri hakkında sunum yaptılar. 

Yozgat Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada; "Sağlık tesislerimize bağlı Evde Sağlık Hizmetleri, çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere, evinde ve aile ortamında, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve iyileştirme hizmetleri vermektedir. Hasta başında, hastanın ihtiyaçlarına uygun bakım planı yapılarak, refakatçi eğitimini içeren periyodik ziyaretlerle uygulamalı eğitim programları da yapılıyor. Bu eğitimlerin uygulanması ile ekiplerimizden evde sağlık hizmeti alan hastalarımız yakınlarının veya refakatçilerinin hasta bakımı konusunda özgüvenli ve bilinçli katkılarını sağlamış olacağız” dedi.