Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak yaptıkları yoğun ve ısrarlı talepler sonucu esnaf ve sanatkarların kamuya olan borçlarını yeniden yapılandıran 6735 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiğini söyledi. 

Coşgun, özellikle son yıllarda piyasalarda yaşanan sıkıntılar sebebi ile esnaf ve sanatkarların zor duruma düştüğünü belirterek, “Esnaf ve sanatkarlarımız piyasaların kötü oluşu sebebi ile oldukça zor günler geçirmekte. Bu zor günlerde esnaflarımız kamuya olan ödemelerini yapmakta zorlanmakta ve hatta yapamamakta idiler. Konfederasyonumuz ile yaptığımız çalışmalar ve ısrarlı taleplerimiz sonucu hükümetimiz esnaf ve sanatkarlarımızın kamuya olan borçlarını yeniden yapılandırma karar aldı. 19 Ağustos 2016 tarihinde 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6735 sayılı Kanun ile borç yapılandırmasının yanı sıra, geçmiş dönemler için matrah artırımı, yurt içi ve yurt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, işletmelerde stok, kasa ve alacaklar hesaplarının düzeltilmesi konusunda düzenlemeler de yer almaktadır” dedi. 

Yapılandırma ile esnaf ve sanatkarların Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyeler ile 6183 sayılı kanun kapsamında tahsil yapan diğer kamu kurumlarına olan borçların yapılandırıldığını ifade eden Coşgun, “Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faizi, gecikme faizi ve gecikme zamları, SGK primleri ve cezaları, 6552 sayılı kanun ile yapılandırılmış ancak ödenememesi sonucu yapılandırılması bozulan borçlar 6735 sayılı Kanun kapsamına girmektedirler” şeklinde konuştu. 

Yapılandırmanın borç asıllarına yönelik olmadığını belirten Oda Başkanı Coşgun, “Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezaları silinecek bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitle toplam 36 ayda ödenecektir” ifadelerine yer verdi.