Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, ücretsiz seyahat hakkından refakatçisi ile birlikte yararlanmak isteyen ağır engellilerin bu haktan faydalanmak için yeniden düzenlenen engelli kimlik kartı için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi.
     
Ücretsiz seyahat hakkının hangi durumlar ve hangi hizmetlerde geçerli olacağı üzerine bir bilgilendirme açıklaması yapan Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli şunları kaydetti. "12 Temmuz 2013 tarihinde 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle;
    
Engel oranı %40’ın üzerinde olan engelli bireyler ile ağır engelli bireylerin birlikte yolculuk ettikleri en fazla bir refakatçilerine, demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı,
    
65 yaşın üstündeki vatandaşlara ise demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatlarından belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise %50 indirimli olarak yararlanma hakkı getirilmiştir.

Engelliler ve Yaşlılar Bu Haktan Nasıl Yararlanacak?
Ücretsiz seyahat hakkının kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğine göre; 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımız nüfus cüzdanı ile Engelliler ise İl Müdürlüğümüzce verilen “engelliler için kimlik kartı” ile söz konusu haktan yararlanabilecekler.
    
Engelli Kimlik Kartı Olan Engelliler Mevcut Kartlarıyla Ücretsiz Seyahat Hakkından Yararlanabilecekler.

Engel oranı %40’ın üzerinde olan tüm Engelli Vatandaşlar; Halen yürürlükte olan 19/07/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince verilen “Engelliler İçin Kimlik Kartı” ile ya da Anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi ile geçerlilikleri korunmuş olan engelli kimlik kartları ile veya Nüfus cüzdanında engel oranı yazılmış olan engelli bireyler engel oranını gösteren nüfus cüzdanları ile bu haktan yararlanabilecek. 
    
Böylece engelli kimlik kartı bulunan vatandaşların mevcut kartlarını yenilemelerine gerek kalmayacak.
    
Ücretsiz Seyahat Hakkından Refakatçisi ile Birlikte Yararlanmak İsteyen Ağır Engelliler ise Yeni Kart İçin Başvuru Yapacaklar
    
Ücretsiz seyahat hakkından tek başlarına faydalanacak ağır engelli bireyler yukarıda sayılan kimlik kartlarını kullanabilecek. Bu durumda olanların kartlarını yenilemelerine ihtiyaç bulunmamaktadır.
    
Ücretsiz seyahat hakkından refakatçisi ile birlikte faydalanmak isteyen ağır engelli bireylerin ise Engelli Kimlik Kartlarını YENİLEMELERİ gerekmektedir.
    
Ağır engelli vatandaşların ücretsiz seyahat hakkını refakatçileri ile birlikte kullanabilmeleri için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yeni basılan ve üzerinde “ULAŞIMDA REFAKATÇİ HAKKI VARDIR” ibaresinin yer aldığı kimlik kartını ibraz etmeleri gerekmektedir. 
    
Bu kapsamdaki vatandaşların herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları için kart değişimi için; Dilekçe, İki adet fotoğraf ve Engelliler için Sağlık Kurulu Raporunun aslı ya da onaylı örneği ile birlikte ikamet ettikleri ilde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurarak “ULAŞIMDA REFAKATÇİ HAKKI VARDIR” ibaresinin bulunduğu yeni kimlik kartını almak için başvuruda bulunması ve kartlarını yenilemeleri gerekmektedir.
    
Ücretsiz Seyahat Uygulamasına Halk Otobüsleri de Dahil !
Ücretsiz seyahat uygulamasına şehir içi sefer yapan Halk Otobüsleri de dahil olacak.
    
Yönetmelikte ayrıca ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için mülki idare amiri tarafından toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası uygulanması hükmü getirildi.
    
Ücretsiz Seyahat Hakkı İçin Yönetmelikte Belirlenen Kartlar tüm Türkiye’de Geçerli Olacak
    
Ücretsiz seyahat hakkından, engelliler mevcut engelli kimlik kartları ile yaşlılar ise nüfus cüzdanları ile sadece yaşadıkları şehirde değil farklı şehirlerde de yararlanabilecek. 
    
Belediyelerin taşıma hizmetlerini düzenlemek üzere sağladığı özel taşıma kartlarına sahip olmamak ücretsiz seyahat hakkından faydalanmaya engel teşkil etmeyecek."