Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Yozgat Şehir Hastanesinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Ümit Işık, Antalya Belek'te düzenlenen 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresinde sunum yaptı. 

Yozgat Şehir Hastanesini temsilen katılan, açılış konuşmasını yapan Işık, “Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Gözünden Ülkemizde Madde Bağımlılığı" isimli panelde; "Türkiye' de Çocuk ve Ergenlerde Yapılan Bağımlılık Araştırmaları, Sınırlılıklar ve Yeni Ufuklar" isimli konuşmasını gerçekleştirdi. 

Ülkemizin dört bir yanından Erişkin Psikiyatristleri, Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri, Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikiyatri Hemşirelerinin katıldığı kongrede konuşmasına kongre düzenleme kuruluna teşekkür ederek başlayan Işık, yaptığı konuşmada "Bağımlılık; bir maddenin amacı dışında ve o maddeye karşı gelişen tolerans sonucu gittikçe artan miktarlarda alınması, kişinin yaşamında sorunlara neden olmasına rağmen kullanımının sürdürülmesi ve madde alımı azaltıldığında ya da bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ile giden tablodur. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de başta gençler arasında olmak üzere her yaştaki grubu etkileyebilen madde bağımlılığı biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan toplumsal bir sorundur. Madde kullanım yaygınlığı hakkında kapsamlı ve doğru bilgiler sağlanması, toplum sağlığını koruyucu çalışmalar için gereklidir.

Türkiye, ESPAD çalışmasında yer alan 29 ülke arasında nüfusu en kalabalık ülkeler arasında yer almaktadır ve yine genç nüfus oranı en yoğun olduğu ülkelerdendir. Bu durum Türkiye’yi madde kullanım bozuklukları açısından riskli kılmaktadır. Ancak bugüne kadar Türkiye’de, genel nüfusta madde kullanım yaygınlığını ülke genelinde değerlendiren herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Gençler arasındaki madde kullanım davranışı ve yaygınlığı birçok ülke için önemli bir endişe kaynağıdır. Beyin gelişimi açısından kritik dönem olarak kabul edilen ergenlik döneminde bağımlılık yapıcı maddelerle karşılaşmanın ergen beyninde kalıcı gelişimsel hasarlara neden olma riski yüksektir.

Madde kullanımının ergen beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkilerini gösteren ve şizofreni gibi ağır psikiyatrik hastalıklarda önemli bir risk faktörü olduğunu da ortaya koyan çalışmalar bu dönemde madde kullanımı ile mücadelenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle de bu konuda çalışan özellikli merkezlere ihtiyaç duyulduğu açıkça görülmekte olup, ÇEMATEM’de (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) yapılacak bilimsel araştırmalar da risk gruplarının saptanması ve önlem alınması konusunda yol gösterici olacaktır” dedi.