Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 21 Ağustos 2015 Tarih ve “Aylık Gelir ve Dağıtılacak Ek Ödeme” konulu yazısına istinaden başlayan sağlık personelinin döner sermaye mağduriyeti tamamen çözüldü.

Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Faik Eroğlu, “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 21 Ağustos 2015 tarih ve ‘Aylık Gelir Ve Dağıtılacak Ek Ödeme’ konulu yazısında özetle sadece Sabit Ek Ödeme miktarı Döner Sermaye Komisyonunun maksimum karar alabileceği miktarı aşıyorsa Döner Sermaye Komisyonunda, Performansa Dayalı Ek Ödeme için karar alınmaması; Sabit ek ödeme miktarı Döner Sermaye Komisyonunun maksimum karar alabileceği miktarın altında kalıyorsa Sabit Ek Ödeme ile bu tutar arasındaki fark kadar Performansa Dayalı Ek Ödeme yapılması için Döner Sermaye Komisyonunda karar alınması gerektiği vurgulanmıştı. Buna göre Türkiye’de yaklaşık 120 hastane hiç döner sermaye dağıtamayacak seviyeye gelmekte, yaklaşık 500 civarında hastane ise daha az ek ödeme dağıtarak sağlık çalışanları mağdur olmaktaydı.

Hazine payının yüzde 15’ten yüzde 1’e düşürülme yetkisi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda idi. Sendikamızın girişimleri ile tüm genel sekreterliklere ulaşılmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmış bu mağdur olan hastanelerin hazine payının düşürülmesi sağlanarak bu mağduriyetler azaltılmış fakat tam olarak çözüm olmamıştı” dedi.

Sağlık-Sen’in girişimleri sonucu sorunun tamamen çözüldüğünü kaydeden Eroğlu, “Bu mağduriyeti tamamen çözmek için ‘209 sayılı kanunun 5. Maddesine göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, bu fıkrada öngörülen oranları kamu hastane birlikleri bazında hesaplamaya da yetkilidir; ancak bu hâlde dahi yüzde elli oranı, her bir sağlık tesisi bazında yüzde altmış beşi geçemez’ hükmü gereğince hazine payının düşürülmesi yanında genel sekreterliklere mağdur olan hastanelere yüzde 65 e kadar dağıtma yetkisinin verilmesinin sorunu tamamen çözeceği sendikamızca değerlendirilmiştir. Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu, sendikamızın girişimleri sayesinde hazine payının düşürülmesi yanında Genel Sekreterliklere de yüzde 65’e kadar döner sermaye dağıtma yetkisini vermiş olup sağlık personellerinin döner sermaye mağduriyetleri tamamen çözüme kavuşturulmuştur. Tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.