TÜBİTAK – 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında akademisyenlere ve genç araştırmacılara yönelik olarak düzenlenen ve 3 gün süren programdan, Türkiye’nin değişik illerindeki ünversitelerinden gelen 20 civarında katılımcı faydalandı. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Keskin tarafından Koordinasyonu yürütülen ve Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Böyükata’nın bütün aşamalarında aktif katkı verdiği programda, ayrıca Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Uzun, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yalçın Şevki Yıldız ve Yrd. Doç. Dr. Mete Çelik de eğitmenlik yaptılar.

Verimli ve etkili geçen bir eğitim olduğunu ifade eden katılımcılar, programın benzerlerinin yapılmasını, daha uzun süreli olmasının ve devam ettirilmesinin gerektiğini vurguladılar. Üniversiteler de araştırmacı potansiyelinin artırılması, proje sayılarının çoğaltılması, güncel ve yeni yaklaşımlar ile proje hazırlama tekniklerinin kavratılmasına dönük eğitimlerin verilmesinin önemli olduğu vurgulandı. TÜBİTAK tarafından 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programının başlatıldığı 2012 yılından beri çok sayıda eğitim etkinliğinde yer aldığını ve yaygınlaştırılması için özellikle çaba harcadığını ifade eden Doç. Dr. Mustafa Böyükata, gerçekleştirilen programla ilgili olarak, “Değişimin canlılığını en nitelikli biçimde sürdürmesi gereken kurumlar üniversiteler olmalıdır. Akademik girişimciliğin en önemli olduğu yerlerdir. Yeni kuşak üniversiteler için bilgi üretme, araştırma ve girişimcilik faaliyetleri önemli unsurlardır. Akademik camia rutin bir iş ortamında olmamaları gerektiğinin bilinciyle yaşamalıdırlar. Anadolu’ya yayılmış olan üniversitelerin kalite ve marka değerinin yükseltilmesi de bir bakıma buna bağlıdır. Çalışmaların proje tabanlı faaliyetler olarak planlanması ve bu şekilde yürütmesi bir kültür olarak yaygınlaştırılmalıdır. Bunun için gayret göstermeliyiz. Bu yolla çalışmalarımızı heyecan verici bir hale de dönüştürebiliriz. Yapılan bu tür proje eğitimlerini bu açıdan da önemsiyorum ve katkı vermeye devam edeceğim” dedi.

Ayrıca, düzenlediği etkinlikler ve katıldığı toplantılar aracılığıyla, Bozok Üniversitesi’nin ve Yozgat’ın nitelikli tanıtımına da önemli katkı veren Doç Dr. Mustafa Böyükata, “Gittiğimiz üniversiteler ve bir araya geldiğimiz farklı disiplinlerden araştırmacılar sayesinde, güzel örnekler ve deneyimler bakımından da bilgi birikimimizi artırma fırsatı buluyoruz” dedi.

Program sonunda kursiyerlere katılım belgeleri dağıtıldı. Etkinlik koordinatörü, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Mustafa Keskin tarafından diğer eğitmenlerle birlikte Doç. Dr. Mustafa Böyükata’ya da teşekkür belgesi takdim edildi.