Yozgat Valiliği Toplantı Salonu’nda, Vali Yardımcısı Salih Altun başkanlığında düzenlenen Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon toplantısına kurul üyeleri katıldı. 

Yozgat Valisi Yardımcısı Salih Altun, çocuklara hizmet veren kurumlarının koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki eksikleri gidermek için çocuk koordinasyon toplantısının önemli olduğunu ifade etti. Vali Yardımcısı Altun, sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocukların istismarının önüne geçilebilmesi için toplumun bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Altun, ORAN Kalkınma Ajansı ile birlikte toplumun bilinçlendirilmesi ve çocuklarla çalışan sosyal çalışma görevlileri ve komisyon üyelerine “travma eğitimi” verilmesi konularında proje hazırlanması talimatını verdi. 

Altun çocuk konusunda toplumun bilgi düzeyini artıracak eğitimlere ağırlık verilmesini ve aynı zamanda eğitici havuzunun genişletilmesi için eğitici eğitimlerinin artırılmasının da önemine vurgu yaptı istedi. 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, koruyucu ve destekleyici tedbir kararları ve il müdürlüğünün çocuk hizmetleri konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 

Neşeli,”Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde danışmanlık tedbiri uygulamalarında uygulayıcıların eğitimden geçirilmesi, sürecin verimliliği için kurumlar arası işbirliğinin daha etkin hale getirilmesi, danışmanlık veya eğitim tedbiri kararlarının gecikmeden uygulanabilmesi için mahkemelerce alınan kararların direkt çocukların ikamet ettiği ilçe milli eğitim müdürlüklerinden talep edilmesi, danışmanlık tedbir kararlarının uygulanmasında mahkemelerce gönderilen yazılarda çocuğun yaşının eğitim öğretim çağının dışına çıkıp çıkmadığının gözden geçirilmesi gibi konularda ilgili kurumlarla işbirliği yapılacak ve sorunların çözümü sağlanacak’’ dedi. 

Neşeli, Yozgat genelinde son iki ay içerisinde desteklenmediği takdirde suça sürüklenecek veya korunmaya muhtaç duruma düşecek 144 çocuğa aile yanında ekonomik destek sağlanarak çocukların gelişimlerine katkı sağlandığını belirtti. Neşeli, Çocuklara yönelik yatılı kuruluşlara son iki ay içerisinde iken 21 çocuğun kabul edilirken bunlardan sadece 14 tanesinin aile yanına döndürülürken, 8 çocuk hakkında ise Mahkemelerden koruyucu ve destekleyici tedbir kararı aldırıldığını ifade etti. 

İl Koordinasyon toplantısı görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.