Yozgat Kamu Hastanaleri Birliğine bağlı Yozgat Devlet Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Uzmanı Ümit Işık, geç konuşan çocuklarda otizim belirtisi olabileceğini, ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini belitti. 
 
Psikiyatri Uzmanı Işık yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Her 68 çocuğun birinde görülebilen otizm; bebeklik döneminden itibaren ortaya çıkan, çocuğun çevresiyle iletişim ve etkileşim kurmasını engelleyen, tekrarlayıcı, basmakalıp davranışlar göstermesine yol açan bir bozukluktur.

Otizmin en önemli nedeni genetik olup; aşılar, kurşun ve civa gibi ağır metaller ya da besin maddeleri otizme neden olmamaktadır. Anne babalar çocuklarına otizm tanısı konulduktan sonra suçluluk hissetmektedir. Ancak bilinmelidir ki ebeveynlerin çocuğu yetiştirme tarzı ya da ilgisizliği çocukta otizme neden olmaz.

Otizmi kesin olarak tedavi eden herhangi bir ilaç bulunmamaktadır. Otizm tedavisindeki en etkin yöntem erken yaşlarda başlanan yoğun eğitim programlarıdır. Erken yaşlarda başlanan özel eğitim çocukların iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesine, davranışsal sorunların azalmasına belirgin katkı sağlamakta, otizm tanılı çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle otizm belirtileri fark edilir edilmez erken müdahale için hemen harekete geçilmesi gereklidir. 'Zamanla düzelir' ya da 'bir bekleyelim, ne olacak' demek zaman kaybına neden olacaktır.

Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha sık görülmektedir. Ailelerde de erkek çocukları geç konuşur şeklinde bir algı bulunmaktadır. Bu düşünce tamamen yanlış olup, her çocuğun mutlaka 18 aya kadar anlamlı bir kelime çıkarması, 24 aylık oluncaya kadar da anlamlı iki kelimelik cümlesi olması gerekir. Geç konuşma normal bir durum olmayıp, bir çok psikiyatrik ya da nörolojik bozukluk konuşmada gecikmeye sebebiyet verebilmektedir. Otizm tanılı çocukların ailelerinin polikliniğe en sık başvuru sebebi konuşma gecikmesi olup, erkek çocukları geç konuşur algısı nedeniyle bir çok çocuk geç tanı alabilmektedir. Unutulmamalıdır ki 18 aya kadar kelimesi olmayan bir çocuk mutlaka değerlendirilmelidir.

Otizm tanısı Çocuk ve Ergen Psikiyatristinin ayrıntılı değerlendirmesi ile konulabilmektedir. Otizm tanısını koymak için herhangi bir tıbbi tahlil ya da tetkike gerek yoktur.

Eğer çocuğumuz;
* 9 aylık olmasına rağmen karşılıklı ses çıkarmaları, gülücükleri ya da mimikleri yoksa
* Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa
* 12 aylık olmasına rağmen parmağı ile işaret ederek göstermiyorsa, bay bay yapmıyorsa, ce-e, fışfış kayıkçı gibi oyunları oynamıyorsa
* 12 aylık olmasına rağmen ismi seslendiğinde bakmıyorsa
* Verilen komutları anlamıyorsa (örneğin 'Kapıyı aç, kumandayı getir')
* Oyuncakları ile oynamayı bilmiyorsa
* Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi alışılagelmişin dışında hareketler yapıyorsa
* Yalnız kalmayı tercih ediyor, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa
* 16 aylık olmasına rağmen anlamlı kelimeleri yoksa
* 24 aylık olmasına rağmen anlamlı iki kelimelik cümleleri yoksa otizm açısından risk altında olabilir. Çocuğunuzda otizm belirtileri olduğunu düşündüğünüzde lütfen bir Çocuk ve Ergen Psikiyatristine başvurunuz” dedi.