Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Özköse, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyip Duman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Saçmacı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Emekli Müsteşarı Hüsnü Poyraz, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Ersoy, Pankobirlik (Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği) Uluslararası İlişkiler Müdürü Cem Kaptan, Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özköse: “Modern bir üniversite olarak, girişimci ruha, müteşebbis güce sahip, geleceği okuyabilen, ekonomik girdileri hesaplayabilen, piyasanın nabzını elinde tutabilen, ülkemizin dünya ölçeğinde küresel gelişmeye benzer bir tarzda ekonomik güç sahibi olmasında genç beyinlerimizin, özellikle üniversite gençliğimizin, hem duyarlı hem eğitimli hem de donanımlı olmasını önemsiyoruz.  

Müteşebbis ruha sahip olarak kendi birikimimizle, kendi gayretimizle iş kurmamız, yeni atılımlara sahip olmamız oldukça önemlidir. Aynı ideallere, aynı kazanımlara sahip olan, birbirine güvenen, birbirinden güç alan müteşebbis ruhlar bir araya gelerek kooperatif kurabilmeli, şirketleşebilmeli, ortak tecrübelerinden faydalanabilmeli ve iş bölümü gerçekleştirerek birlikte kazanmanın yolunu aramalıdır.” dedi. Prof. Dr. Kadir Özköse, konuşmasının sonunda panelin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak panelin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, yoğun rekabetin yaşandığı bir ortamda ekonomik faaliyetlerini sürdüren, reel sektörün temsilcilerinin yeniliklere uyum sağladıkları ölçüde stratejik hareket ederek başarılı olacaklarının altını çizdi. 

Borsanın kuruluş tarihçesi ve vermiş olduğu hizmetleri belirten Sayın Erkekli, 'Büyük Önder Atatürk’ün ifade ettiği gibi, “Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.' sözüne binaen özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe bir araya gelmiş tüccarımızın ekonomik yaşamına bir nebze de olsa yön verebilmek ve yardımcı olabilmek için Ticaret Borsası olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz" dedi.

Konuşmasına Yozgat'ın içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirerek devam eden Başkan Erkekli, bundan sonra da yapılacak olan bilimsel ve diğer faaliyetlere de destek olup Yozgat İli’nin tanıtımı için gayretler göstereceğinin sözünü verdi.

Pankobirlik Uluslararası İlişkiler Müdürü Cem Kaptan konuşmasında; dünyada ve Türkiye’de üçüncü ve lokomotif sektörün kooperatifçilik sektörü olduğunu belirtti. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kooperatifler ve kooperatifçiliğin giderek artan oranda desteklendiğini belirten Kaptan, kooperatiflerin ekonomideki ve kırsal kalkınmadaki işlevsel gücünün hissedilerek vazgeçilmez bir unsur haline geldiğini sözlerine ekledi. Kooperatiflerin tüm dünyada ekonominin lokomotifi olduğunu belirten Kaptan, çeşitli ülkelerin kooperatifçilik oranları hakkında bilgiler verdi.

Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Ersoy yaptığı konuşmada Bozok Üniversitesi ve Ticaret Borsası ev sahipliğinde böyle anlamlı bir panelin Yozgat’ta gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek panelin gerçekleşmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Ersoy Türk Kooperatifçilik Kurumu’nun amacı, işleyişi ve faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Oturum Başkanlığını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Emekli Müsteşarı Hüsnü Poyraz’ın yaptığı panelde, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Parıltı “Yeni Nesil Kooperatifler”, Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Arslan, “Kooperatiflerde Üye İlişkileri”, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara, “Kooperatiflerde Girişimcilik Eğitimi”, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sarkım ise “Kooperatiflerin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri” konularında katılımcılara bilgiler aktardı.

Panelin sonunda Panel Düzenleme Kurulu tarafından panelistlere ve katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.