Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinin açılmasıyla fakültedeki bölüm sayısı altıya yükseldi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Saçmacı, Üniversite Senatosu tarafından alınan kararla ve YÖK onayıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne iki yeni bölümün kazandırıldığını kaydederek, "Fakültemiz yeni açılan bölüm ve programlarla birlikte büyümeye devam ediyor. Özellikle bu iki bölüm için çok çaba gösterdik. Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinin açılması ile ilgili alınan karardan bu yana her konuda bizim yanımızda oldu. Bu süreçte Fakültemize vermiş olduğu destekler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 

Fakülte, üniversitenin kuruluşundan bu yana öğrencilere eğitim ve öğretim vermeye devam ediyor, köklü bir fakülte olarak büyüme ve gelişmesini sürdürüyor. Bu gelişme sürecinde yeni açılan bölümlerle birlikte fakültemizdeki bölüm sayımız altıya yükselmiş oldu.

Yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlayan, Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri daha iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili uzmanlar yetiştirmeyi amaç edinen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ile ülkemizde modern dünyaya uygun Uluslararası ilişkiler alanında temel akademik birikime, entelektüel derinliğe, yabancı dillere hâkim ve eleştirel bakış açısına sahip bireyler ve yabancı devletlerle işbirliği yapılan kurumlarda çalışabilecek uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen Uluslararası İlişkiler bölümünün akademik faaliyetleri, Yozgat ilimize, Üniversitemizin gelişimine ve üniversite ve şehir işbirliği çerçevesinde somut kazanımlar getirecektir." dedi.