Bozok Üniversitesi, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde iki gün ve iki farklı oturumda gerçekleştirilen ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın başkanlık yaptığı bilgilendirme toplantısında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney ve Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen de hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Rektör Karadağ değişen, gelişen ve kendisini her anlamda yenileyen Yozgat Bozok Üniversitesi’nin eğitim öğretimde eksik ve hantal görülen yönetmelik ve yönergelerde dâhil olmak üzere dönüşüm sağlayarak her alanda kendini daha görünür kılmak istediğine vurgu yaptı.

Rektör Karadağ konuşmasında: “2021-2022 Yılı Eğitim-Öğretim döneminde uygulanacak olan önlisans, lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinin tepeden tırnağa değişmesi, bu değişim ve dönüşümün sizlere aktarılması, beraberce müzakere edilip içselleştirilmesi noktasında böyle bir bilgilendirme toplantısının yüz yüze ve istişare ederek yapılmasının önemli olacağını düşündük. Bu değişim ve dönüşüm, akademiada ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitemizin marka üniversite olma süreçlerini de daha hızlı yönetmemizi sağlayacaktır” dedi.

Akademik teşvik konusunda son bir yıl verilerini akademik personelimizle paylaşan Rektör Karadağ: "Akademia esasında sürekli çalışmayı, sürekli ilerlemeyi öngören bir alandır. Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altındaki her öğretim elemanımızın donanım ve nitelikleri akademiaya yansıması gerekiyor. Bu potansiyel zaten sizlerde mevcut. Gerek öğrenci yetiştirmek konusunda gerekse de bilimsel anlamda sizlerin akademiaya daha fazla katkı sağlamanızı istiyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, 2021-2022 Yılı Eğitim-Öğretim döneminde uygulanacak olan önlisans, lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile akademik danışmanlık konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Yeni eğitim öğretim yönetmeliğini 20 üniversitenin eğitim öğretim yönetmeliklerini inceleyerek hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Yücel Güney, eğitim-öğretim komisyonu ile yönetmelik ve yönergeye son şeklini verdiklerini dile getirdi.

Müfredatların intibaklanmaması, öğrenci bilgi sisteminin yetersiz kalması, AKTS ‘ye dayalı hüküm ve hesaplamalardaki sorunlar gibi konular temelinde bu değişim ve dönüşümü öngördüklerini belirten Prof. Dr. Yücel Güney, hazırlanan taslak yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin öğrenci ve akademisyen nezdinde faydalı olacağının altını çizdi.