Bozok Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Caner Kaya Özer, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama-Araştırma Merkezi koordinasyonunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan “Bilim Üssü Projesi’ne katkı sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalara destek verecek.

İkinci Ulusal Antartika Bilim Seferi (TAE-II) ve uluslararası işbirliği  çerçevesinde, Bilim Üssü Projesi’ne katkı sağlamak için çok sayıda üniversite ve çeşitli kurumlardan bilim insanının seçildiği araştırmalara, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Caner Kaya Özer’de 100 kişilik ekiple yer alarak; “Antartika Yarımadası’nın batısı (680 Güney Enlemi bölgesinde), TAE-I rotası üzerindeki Kuvaterner yaşlı birimlerin stratigrafik tarihçesi: Bentik, Planktik ve Nannofosil topluluklar, Paleoekoloji ve Paleoiklim” isimli projede araştırmacı olarak görevlendirildi.

Antarktika’dan gelecek numunelerdeki nannofosil çalışmaları Jeoloji Mühendisliği laboratuvarlarında incelenecek.