ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) laboratuarı tarafından hazırlanan URAP 2015 Dünyanın Akademik Performansı En yüksek 2000 Üniversitesi ve URAP-TR 2016-2017 Türkiye özel sıralamasında Bozok Üniversitesi “2000 Yılından Sonra Kurulan” 58 üniversite arasında 2006 yılında kurularak bilimsel ve fiziksel olarak hızlı bir ilerleme göstererek 8. sırada yer aldı ve başarı sıralamasında yükseliyor.

URAP sıralama sistemi açık ve güvenilir bilgi kaynaklarından toplanan objektif verilere dayanarak hazırlanmaktadır. Sıralama kriterlerinin; öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, kişi başına düşen toplam doküman sayısı, doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci oranı, kişi başına düşen öğrenci sayısı gibi bilimsel üretkenliğe dayanan performansa dayanan sıralamada Web of Science  /InCites ile YÖK’ün yayınladığı veriler kullanılmıştır.

“2000 Yılından Sonra Kurulan ve Doktora Öğrencisi Olan Üniversiteler Genel Sıralaması”nda 2015 yılında 56 üniversite içinde 9. sırada yer alarak bir başarıya daha imza atan Bozok Üniversitesi bu yıl yapılan değişiklikle “Doktora Öğrencisi Mezun Sayıları ve Doktora Öğrenci Sayısının Toplam Öğrenci Sayısına Oranı tespit edilerek sıralama sistemi orana dönüştürüldü. 

Bozok Üniversitesinin URAP 2016-2017 sıralamasındaki yükseliş başarısına ilişkin bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, “Üniversitemizin uluslararası standartlar çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucu her geçen yıl başarı ivmesini arttırması hem Üniversitemiz hem de ülkemiz adına önemli bir adımdır. Bu vesile ile Üniversitemizin başarılarında özverili çalışmaları ile katkısı bulunan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ederim.” dedi.