Temel atma ve çeşitli etkinliklere katılmak üzere Yozgat’a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Gençlik Merkezi ve Sporcu Yetiştirme Antrenman Tesisi temel atma törenine katıldı. Daha sonra şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelen Bozdağ, program öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. 

Gazetecilerin dokunulmazlıklarla ilgili soruları üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Dokunulmazlık dosyalarının görüşülebilmesi için hazırlık komisyonu kurulması gerekiyor. Bu komisyonlar bugüne kadarki teamüllerde beşer kişiden oluşmuş ve her defasında azami, bir komisyona 20 dosya verilmiş. Baktığınız zaman 10 tane komisyon, 20 dosya; 200 dosya yapar. 1 ay içerisinde rapor verebiliyor. Bir ayda 200 dosya, 500 dosya için de yaklaşık 4 ay gibi bir süreye ihtiyaç var. Bir ayda bunun komisyonda görüşülmesi, 6 ay yapıyor. Ayrıca, Genel Kurul görüşmeleri var. Genel Kurul görüşmelerinde geçen zamana baktığınızda bir dosya asgari, 2 saat alıyor. Hesap ettiğinizde, 500 dosya üzerinden 100 saat yapıyor. Günde 10 saat çalışmış olsa Meclis, o zaman 100 saati yapabilmesi için hesap ettiğinde, zannedersem, 90 gün felan yapıyor. Tabi, buna meclisin haftada 3 gün çalıştığını hesap ettiğinizde de bu, otomatikman 33 haftaya tekabül ediyor. Baktığınızda Genel Kurul görüşmesi de 1 yıl sürüyor. 6 ayrı komisyon, 1.5 yıl gibi bir süre ama bu kadar sürmes,i Meclis'in günde 10 saat çalışmasına ve donulmazlık dosyalarından başka hiçbir şey görüşmemesi kaydıyla bu kadar sürüyor. O zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi; ülkemizin, milletimizin bunca sorunuyla uğraşmak için bir vakit bulamayacak demektir. Bütün mesaisini donulmazlıkların görüşülmesi ve kaldırılmasına harcayacak demektir. O nedenle Sayın Başbakanımız dün yaptığı çağrıyla, "Madem ki bütün vekillerle ilgili dosyalardaki donulmazlıklar kaldırılsın ve yargılamanın önü açılsın." diyor; öyleyse, Meclisimizin üzerindeki bu yükü almak, Meclis'in memleketin diğer meseleleriyle ilgilenmesini sağlamak için Anayasaya geçici bir madde koymak suretiyle  bu dosyalarla ilgili ve sınırlı bir şekilde "Donulmazlıkların kaldırılmasını sağlayalım." teklifinde bulundu.X

Bu dokunulmazlığın kaldırılması Milletvekillerinin geleceğe dönük donulmazlıklarının kaldırılmasın anlamına gelmemektedir. Bu dosyaların dışında dokunulmazlığın kaldırılması dışında dokunulmazlığın kaldırılması anlamına da gelmemektedir. Bu sadece Meclis'te bulunan fezlekelerle ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla donulmazlıkların kaldırılmasını ve bu suçlarla ilgili ve sınırlı milletvekillerinin yargılanmasının önündeki engelin kaldırılması sonucunu doğuracaktır.

Bazıları bunu yorumlarken, dokunulmazlık tamamen kalkıyor, Milletvekilliği düşüyor şeklinde değerlendirmeler yapıyor. Bunlar doğru değerlendirmeler değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi bu konudaki çağrısında samimi ise bu Anayasa değişikliği konusuna destek verir. Metnin yazımı konusunda ortaklaşa metin de yazıla bilir. Veya hazır olan bir metin üzerinde de mutabakat sağlanabilir. Bu her halükarda mümkündür.

Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalara bakarsak, Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda samimi bir yaklaşım ortaya koymuyor. Şunda dokunulmazlıklarla ilgili Meclis'te bir konu var. Milletin bu konuda talebi var. O zaman bütün partiler bir araya gelip amasız fakatsız, lakinsiz, ön şartsız, mevcut dosyalarla ilgili donulmazlıkları pek ala kaldırabilirler. Buna engel bir durum yok. Yok efendim, biz buna varız ama Anayasa'nın 83. Maddesi yeniden ele alalım, yazalım, veyahutta bunu yapmak için şu şu konularda adım atalım demek çok açık bir şekilde ifade ediyorum ipe un sermektir. Esasında dokunulmazlıkların kaldırılmasını istemediğini üstü kapalı bir şekilde beyan etmektir. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda samimi olmadığını itirafa ve ilan etmektir. Samimi olan şartsız, fakatsız, lakinsiz, bir araya gelir talep belli yapılacak belli onu hep beraber yapmış oluruz."