Kronik migren, uzun süreli ve şiddetli baş ağrısına yol açması nedeniyle hastaların hayatını adeta kabusa çeviren bir hastalık. Günümüzde uygulanan tedaviler ve yaşam alışkanlıklarında alınan önlemler migren ataklarını önlemede ve baş ağrısı ataklarını azaltmada yardımcı oluyor. Ancak tedavi sayesinde migren atakları kontrol altına alınabilse de, bazı hastalarda sonuç alınamıyor. 

ARAŞTIRMA DÜNYACA ÜNLÜ BİLİMSEL DERGİDE YAYINLANDI
Estetik alanında sık kullanılan botoks, günümüzde ilaç ve yaşam alışkanlıkları düzenlenmesinden oluşan tedaviden fayda göremeyen kronik migren hastaları için iyi bir natif. Yöntemin etkinliğine dair önemli bir araştırma da Türk nöroloji uzmanlarının çalışmalarıyla tekrar bilim dünyasının gündemine girdi. 

Acıbadem Üniversitesinden nöroloji uzmanları Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar, Doç. Dr. Pınar Yalınay Dikmen ve Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman’ın kronik migren hastalarında botoks tedavisinin sonuçlarıyla ilgili hazırlamış oldukları bilimsel yayın, yayın kurulu tarafından kabul görerek dünyanın “baş ağrısı” konusundaki en prestijli dergilerinden biri olan The Journal of Headache and Pain Dergisinde Şubat ayında yayınlandı. "Onabotulinumtoxin A effectiveness on chronic migraine, negative emotional states and sleep quality: a single-center prospective cohort study" isimli makalede, kronik migrende botoks tedavisinin ağrının şiddetini ve sıklığını belirgin düzeyde azalttığı, hastaların migren atakları nedeniyle bozulmuş olan yaşam kalitelerinde ve uyku düzensizliklerinde belirgin iyileşme sağladığı gösterildi.

KRONİK MİGREN TEDAVİSİNDE OLDUKÇA ETKİLİ
Araştırmayı yürüten nörologlardan Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman, bugüne kadar çok sayıda kronik migrenli hastaya botoks enjeksiyonu uyguladıklarını söyleyerek, ”Bu hastaların baş ağrısıyla ilgili deneyimlerini her enjeksiyon uygulamasında kayıt ettik ve elde ettiğimiz bilgelerden gördük ki kronik migrende botoks yöntemi oldukça etkili“ dedi.

Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar da migren tedavisi üzerinde tecrübelerinin yurt dışındaki meslektaşlarının deneyimleriyle benzer olduğunu belirterek, “Ekip olarak uzun yıllardır edindiğimiz tecrübeler ışığında hastalar üzerinde yaptığımız çalışmanın yayın kurulu tarafından kabul görüp The Journal of Headache and Pain dergisinde yayınlanması bizim için gurur verici bir durum” diye konuştu. 

Doç. Dr. Pınar Yalınay Dikmen ise botoks tedavisinin 10 gün içinde etki göstermeye başladığını vurgulayarak botoks tedavisinin etkisinin geçici olması nedeniyle kronik migren tedavisinde enjeksiyonların ilk bir yılda 3 ay aralıklarla yapıldığını, bir yıl sonrasında da enjeksiyon sürelerinin hasta özelinde planlandığını ifade etti.

“ETKİNLİĞİ BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI”
Nöroloji uzmanlarının verdiği bilgiye göre botoks yönteminin kronik migren tedavisindeki etkinliği bilimsel olarak da kanıtlandı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan ve PREEMPT (Phase III Research Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy –Migren Profilaksi Terapisini Değerlendiren Faz III Araştırma) adı verilen bilimsel çalışmalar dizisi, estetik amaçlarla yaygın olarak kullanılan botoks yönteminin, kronik migrende ağrının sıklığını ve şiddetini azaltmada etkin bir çözüm olduğunu ortaya koydu. Bilimsel çalışmalar bu uygulamanın kronik migrenli hastaların dörtte üçünde etkili olduğunu gösterdi. Bu bilimsel kanıt üzerine botoks enjeksiyonlarının kronik migren hastalarında tedavi amacıyla kullanımı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de 2010 yılında, Türkiye’de de 2011 yılında da onaylandı.