Bu yıl beşincisi 28-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan "Bozok Bilim Çalıştayı" Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Törene Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve öğretim elamanları katıldı.

Bozok Bilim Çalıştayı’nın bu yıl beşincisini düzenlediklerini belirten Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bilim Çalıştayı’nın ana felsefesi deneysel ve teorik bilgi ve deneyimlerin disiplinler arası paylaşımını teşvik etmek olarak belirlediklerini söyledi. 

Disiplinler arası konularda seminerlerin verileceği çalıştayda 14 farklı üniversiteden öğretim üyeleri ve genç araştırmacıların 26 civarında sunum yapacağını ifade eden Prof. Dr. Böyükata, “2010 yılında başladığımız çalıştayımız seri halinde devam ediyor. Her sene farklı bir temaya öncelik veriyoruz. Bu yıl “Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları” konularını masaya yatıracağız. Çalıştayımızda ayrıca; Bor, Hesaplamalı Kimyasal Fizik, atom/molekül ve topak sistemleri üzerine çalışmalara da yer verilecek. Fizik, Kimya, Biyoloji ile mühendislik ve sağlık bilimlerinde de bilimsel çalışmalar ele alınacak.” dedi. 

Prof. Dr. Mustafa Böyükata “Bozok Bilim Çalıştayı’nı üniversitemiz ve ülkemiz adına önemsiyorum. Bu tip toplantıların Anadolu’da çoğalması ve yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Kendine özgü yanlarıyla farklı bir ambiyans oluşturmaya çalışıyoruz. Her çalıştay için öne çıkartılacak bir konu seçmeye çalışmakla birlikte, daha ziyade farklı bilim dallarından araştırmacıların bir araya gelebilmelerini arzuluyoruz. Böylece hem kendi uzmanlık ve ilgi duydukları alanlarda yaptıkları çalışmaları paylaşabilecekleri hem de birikim ve deneyimlerini aktarabilecekleri bir fırsat oluşturuyoruz. Özellikle Yozgat’a uzaktan gelerek katılanlar başta olmak üzere, çalışmalarını paylaşarak toplantıya katkı verecek olan bütün akademisyen ve genç araştırmacılara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.  

Bilginin çeşitli yollarla aktarıldığını ve üniversite sistemi içerisinde derslerin, laboratuvar çalışmalarının düzenli bilgi aktarılması açısından önemli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey “Genç neslin yetiştirilmesi, onlara yeni ufuklar açılması, yeni şeylerin öğretilmesi, sadece ders ortamıyla sınırlı değildir. Çeşitli kongreler, konferanslar, çalıştaylar, seminerler bilginin daha geniş perspektiften aktarılması noktasında önemli katkı sağlar. Anadolu şehirlerinde ve Anadolu’da yer alan genç üniversitelerde henüz yeteri kadar alışkanlık oluşmadı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimizde, kültür merkezi olan şehirlerimizde ve Avrupa’nın, Amerika’nın çeşitli şehirlerinde kongre ve konferansların, çalıştayların önemi üzerinde daha fazla durulduğunu ve daha çok izleyicisinin olduğunu görüyoruz. Aslında her konferansın, her çalıştayın, her sempozyumun çoğu zaman dersten beklenen verimden daha fazlasını verebildiği, bazen daha geniş bir ufuk açabildiği bir vakadır. 

Ümit ediyorum ki Bozok Üniversitesi gibi Anadolu üniversiteleri, genç nesil üniversiteler, yeni üniversiteler, yaptıkları bu çalışmalarla bunları ısrarla devam ettirmek ve hocalarımızın da bunları zaman zaman bu çalışmaların önemini derslerinde vurgulamak suretiyle bu tür programların üniversite gençliği arasında daha çok kabul görmesine ve izleyici ve dinleyici bulmasına ve gençlerin bundan istifade etmesine vesile olur.” dedi.   

Prof. Dr. Karacabey sözlerine şöyle devam etti: “Her yıl bir konuyu, alanla ilgili bir meseleyi gündeme getirmek ve onun çözümüne dönük fikir üretmesini sağlamak ülkemizdeki akademisyenler arasında bu manada çalışanların birbirinden haberi olmasını sağlamak ayrıca bir kazanımdır. Bunun sürekli yapılacak olması önemlidir. Bu çalıştayın verimli geçmesi için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek katkı sunacağımızı ifade ediyor ve Çalıştayın  başarılı geçmesini temenni ediyorum.”