Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda Doç.Dr. Ş. Suna Oğuz ve ekibi tarafından, Halk Sağlığı Müdürlüğü aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları için "Yüksek Riskli Bebeklerin Yoğun Bakım Sonrası İzlem Protokolü" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yozgat Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, şunları kaydetti; “ Ülkemizdeki perinatal ve neonatal bakım alanındaki olumlu gelişmeler sonucunda yüksek riskli yenidoğanların yaşam oranı artmıştır.  Beraberinde birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarına bu bebeklerin başvuruları da parallel olarak artmıştır. Standart bir yaklaşım sağlamak , birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan hekim ve hemşirelerin taburculuk sonrası yüksek riskli bebek izlemi hakkında bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla ülkemizde THSK Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı ve Türk Neonatoloji Derneği’nin ortak çalışması sonucunda izlemin nasıl olması gerektiği konusunda “Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi”  2014 yılında yayınlanmıştır. Bu rehberin sağlık kuruluşlarında etkin uygulanması ile sağlık hizmet sunucuları arasındaki koordinasyonu güçlendireceği mutlaktır. 

Zamanında saptanan ve uygun yapılan bir girişim için üst düzey sağlık hizmet sunucularına yönlendirilen bu bebeklerde görülme riski yüksek olan sorunların büyük bir kısmını önlenebilecektir. Örnek vaka sunumları ile taburculuk sonrası uygun izlem ve planlama ile ilgili kanıta dayalı bilgiler yeniden gözden geçirmeyi amaçlandı.”