Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı PRODES Programı tarafından finanse edilen "Kariyere İlk Adım" isimli projenin üçüncü eğitimi "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" 6-7 Ocak 2018 tarihleri arasında Sorgun'da gerçekleşti.

Eğitim programı ile 15 ile 29 yaş arası hedef kitlenin bağımlılık konusunda bilinç kazanması, farkındalık oluşturularak toplum içinde rol model oluşturmaları, modern bağımlılık riskleri konusunda bilgi edinmeleri hedeflendi.

35 gencin katılımı ile gerçekleşen eğitim programında Bağımlılık Nedir?, Acaba Bağımlı mıyım?, Teknoloji Bağımlılığı, Alkol, Tütün ve Madde Bağımlılığı, Sağlıklı Yaşam Bilinci Geliştirme, Farkındalık oluşturma ve SORGED aracılığı ila bağımlılıkla ilgili kurumsal müdahale fikirleri çalışması üzerine interaktif yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi. Eğitim programında katılımcıların tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlandı.

Bağımlılıkla Mücadele konusunda farkındalık kazanan gençler toplumsal sorunların çözümüne yönelik STK’larda gönüllü olarak projeler geliştirme konusunda motivasyon kazandılar.